archív aktualít rok 2013

Evropská komise chce ulehčit život malým a středním podnikům

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

MSP1V Evropě máme 20,8 milionu malých a středních podniků. Ty zde vytvářejí 85 % všech pracovních míst, zaměstnávají dvě třetiny pracovníků a významně přispívají k inovacím a růstu. Podle zásady „zelenou malým a středním podnikům“ a v souladu s iniciativou „Small Business Act“ na podporu těchto podniků bere Evropská komise při tvorbě předpisů ohledy především na jejich zájmy, aby v Evropě podpořila růst a vytváření nových pracovních míst.

V široce pojaté konzultaci, kterou Komise iniciovala a jejíž výsledky byly zveřejněny 7. března 2013, vytipovalo 1000 malých a středních podniků a podnikatelských organizací deset předpisů EU, které je nejvíc zatěžují.

Komise se bude těmito problémy důkladně zabývat a do června 2013 oznámí, jak je bude řešit.

Nejvíce zatěžující jsou podle malých a středních podniků předpisy v těchto deseti oblastech:

• registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)

• daň z přidané hodnoty

• obecná bezpečnost výrobků a dohled nad trhem

• uznávání odborných kvalifikací

• přeprava odpadů – právní rámec v oblasti odpadů – seznam odpadů a nebezpečných odpadů

• trh práce

• ochrana údajů

• pracovní doba

• záznamová zařízení v silniční dopravě (pro sledování dob řízení a odpočinku)

• postupy pro zadávání veřejných zakázek (na stavební práce, dodávky a služby)

• modernizovaný celní kodex

V řadě těchto oblastí (např. odborné kvalifikace, ochrana údajů, veřejné zakázky a další) už Komise podnikla kroky s cílem legislativu zlepšit a ještě více zjednodušit (viz MEMO/12/974).

Z konzultace rovněž vyplynulo, že malé a střední podniky nejvíce oceňují zkrácení lhůt splatnosti podle směrnice o opožděných platbách, které začalo platit od 16. března 2013 (IP/12/1071), a to, že může více těchto podniků používat zjednodušená účetní a auditní pravidla.

Zdroj: europa.eu

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina