archív aktualít rok 2013

Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

MSP23Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo novú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu konkurencie schopnosti a hospodárskeho rastu. Podopatrenie 1.1.1 je zamerané na podporu zavádzania inovácií a technologických transferov. Žiadosti treba posielať do 24. mája 2013.

Táto výzva je datovaná 22.2.2013 s možnosťou získania finančnej podpory z fondov EÚ. Cieľom programu je podpora súkromného sektora, zvýšenie efektívnosti výroby, rast konkurencie schopnosti podnikov a služieb, zvýšenie efektivity a modernizácie výrobných zariadení. Tieto faktory by mohli ovplyvniť vývoj odvetvia nábytkárskeho priemyslu:

• zvyšovať kvalitu výroby

• vytvoriť konkurencie schopnosť výrobcom v iných krajinách EÚ

• pružne reagovať na požiadavky trhu

• vyrábať cenovo výhodnejšie produkty, ako z dovozu

• podporiť výstavbu domov a bytov

Podrobnosti poskytne Ministerstvo hospodárstva SR – odbor priemyslu a inovácií, Mierová 19, 827 15 Bratislava. Telefonický kontakt: 02/4854 1818, www.mhsr.sk.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina