archív aktualít rok 2013

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast nábytkárskych firiem

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

MSP19Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR 21.12.2012 v rámci podpory nábytkárskych firiem. Nenávratný finančný príspevok môžu získať prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Uzávierka prijímania žiadostí je 3. apríla 2013. Vzory a formuláre sú na stránke www.economy.gov.sk.

Účelom opatrenia – ako základ výzvy – je podpora súkromného sektora. Určená je na vypracovanie inovácií a transferu technológií pri riešení problémov zníženia energetickej náročnosti, zníženia ekologických dôsledkov a zvýšenie efektívnosti výroby. Realizácia programu môže firme zabezpečiť zvýšenie konkurencieschopnosti výkonnosti firmy a poskytovaných služieb. Nenávratným finančným príspevkom môže firma prispieť k modernizácii svojho technologického parku formou transferu technológií a inovácií.

Zároveň vypisovateľ operačného programu očakáva vytvorenie nových pracovných miest prostredníctvom podpory podnikania.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina