archív aktualít rok 2013

Rada se dohodla na záruce pro mladé lidi

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Odborny dorostRada EU dosáhla politické dohody o zřízení systémů záruk pro mladé lidi, jejichž cílem je zajistit, aby nezaměstnaným mladým lidem byla rychle nabízena práce nebo odborná příprava.

Všichni mladí lidé do 25 let, kteří přijdou o zaměstnání nebo nenajdou práci po ukončení studia, by měli do čtyř měsíců obdržet kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské přípravy nebo stáže. Členské státy by uvedené systémy měly zavést co nejdříve, nejlépe od roku 2014. V zemích se závažnými rozpočtovými potížemi a vyšší mírou nezaměstnanosti mladých lidí lze nicméně zvážit postupné zavádění.

Záruka pro mladé lidi je reakcí na zhoršující se situaci v Evropě, pokud jde o zaměstnanost mladých lidí; stále více mladých lidí totiž nepracuje, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy. Na investice, které budou pro účely těchto systémů zapotřebí, je třeba nahlížet s ohledem na vysoké sociální a ekonomické náklady, ke kterým by rozšířená nezaměstnanost mladých lidí v dlouhodobém horizontu vedla.

Část financování systému zajistí podpora z fondů EU, kterou posílí nová iniciativa, v jejímž rámci bude na období let 2014 – 2020 uvolněno 6 miliard EUR. Regionům, v nichž míra nezaměstnanosti mladých lidí převyšuje 25 %, to pomůže přijmout opatření na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Polovina dané částky bude pocházet z Evropského sociálního fondu a druhá polovina ze zvláštní rozpočtové položky vyčleněné na zaměstnanost mladých lidí.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina