archív aktualít rok 2013

Inspektoráty práce pokračují v raziích proti zaměstnavatelům

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

MSP21Počet kontrol provedených u zaměstnavatelů v prvním měsíci letošního roku a výše udělených pokut svědčí o tom, že nelegální zaměstnávání včetně tzv. švarcsystému je výnosný byznys. Nikoli ale pro zaměstnavatele.

Databáze Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) vykazuje 2771 kontrol u zaměstnavatelů provedených inspektory v průběhu ledna 2013. Za zjištěná porušení předpisů navrhly oblastní inspektoráty práce pokuty v celkové výši 31.413.000 Kč. Největší objem pokut – 19.414.000 Kč při 73 pokutovaných případech – spadá na úsek kontroly na základě zákona o zaměstnanosti (součástí je kontrola nelegálního zaměstnávání včetně „švarcsystému“). Největší počet pokut – 252 pokut o objemu 8.080.000 Kč – se váže k úseku kontroly pracovních vztahů a podmínek. Úsek bezpečnosti práce pak vykazuje „jen“ 59 pokut v celkové výši 3.919.000 Kč. Na provedený počet kontrol tedy připadá 384 pokut, tedy zhruba na každou sedmou kontrolu jedna pokuta.

Velká část kontrol dodržování pracovněprávních předpisů je prováděna na základě obdržených podnětů a bude tomu tak pravděpodobně ve stále více případech. V lednu SÚIP zapsal do své evidence 1118 podnětů ke kontrole, které pracovištím inspekce práce podali občané na potenciální porušování předpisů ze strany zaměstnavatelů.

Počet podnětů má již několik let vzrůstající tendenci a SÚIP předpokládá, že v letošním roce dále naroste také s ohledem na skutečnost, že orgány inspekce práce převzaly kompetence v kontrolní činnosti na základě novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a s nimi také agendu podnětů, s nimiž se občané dosud obraceli na Úřad práce ČR.

Na základě výsledků mimořádných kontrolních akcí realizovaných v letech 2011 a 2012 zařadil SÚIP také na letošní rok mimořádné kontroly, které se zaměří zejména na oblasti podnikání, v nichž je reálný předpoklad nebo již existující signály výkonu nelegální práce. Ze 196 podnětů podaných v lednu 2013 občany orgánům inspekce práce a spadajících do oblasti porušování zákona o zaměstnanosti se jich 180 týká podezření na výkon nelegální práce občanů ČR. Z průzkumů vyplývá, že ochota nezaměstnaných přijmout nelegální práci je pořád dosti vysoká.

Zdroj: SÚIP

 

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina