archív aktualít rok 2013

Cena rektora Technickej univerzity vo Zvolene nábytkárskemu profesorovi

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

ZemiarTechnická univerzita vo Zvolene oslávila v roku 2012 významné jubileá: 250 rokov vysokoškolského technického štúdia na Slovensku, 205 rokov vysokoškolského lesníckeho štúdia na Slovensku, 60 rokov založenia Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene (1952), ktorú v roku 1992 premenovali na Technickú univerzitu vo Zvolene. Odvtedy udeľujú aj Cenu rektora TU, iba raz za 5 rokov ako významné ohodnotenie práce jednotlivcov a kolektívov.

Nositeľom Ceny TU za drevárstvo v roku 2012 sa stal prof. Ing. Ján Zemiar, PhD.

Od roku 1969 je pedagógom na Katedre nábytku a drevárskych výrobkov. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa orientuje na problematiku tvárnenia dreva a jeho plastifikáciu elektromagnetickými metódami. Zaoberal sa aj problematikou využitia lasera v nábytkárskej výrobe a otázkami organizácie a riadenia tejto výroby. Jeho pracovné zameranie bolo veľkým prínosom pre rozvoj drevárskeho vysokoškolského štúdia, najmä vo vzťahu k finálnemu spracovaniu dreva.

Výrazne sa podieľal na tvorbe študijného odboru Priemyselný dizajn nábytku, čo znamenalo zásadný posun študijných odborov tradičného zamerania Drevárskej fakulty. Organizačne sa podieľal na vytvorení študijného zamerania Drevostavby a výrobky pre stavebníctvo, ktoré pred piatimi rokmi pretransformovali do študijného programu Konštrukcia drevených stavieb a nábytku. Výrazne sa tiež zaslúžil o vznik detašovaného pracoviska  Drevárskej fakulty TU vo Volyni v Českej republike.

Prof. Ján Zemiar sa narodil v obci Chyžné, v okr. Revúca (1945). Študoval na VŠLD vo Zvolene (1963–69). Popri pôsobení na Drevárskej fakulte sa zameral na expertíznu činnosť v rozvojových krajinách na Lesníckej fakulte VŠLD (1983–85). Za docenta pre odbor technológia výroby nábytku ho vymenovali v roku 1985, za profesora v roku 2005 v odbore Konštrukcia a procesy výroby drevárskych výrobkov.

Cenu Technickej univerzity udelil v roku 2012 rektor TU Zvolen prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. osobnostiam:

Cenu za lesníctvo – prof. JUDr. Dr. Ing. František Papánek in memoriam

Cenu za drevárstvo – prof. Ing. Ján Zemiar, PhD.

Cenu za ekológiu – prof. RNDr. Jozef Halgoš, DrSc.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina