archív aktualít rok 2013

Vysoké ceny kulatiny nejsou dobrým signálem do nového roku

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Drevo_v_leseRakouské spolkové lesy (OBf AG) jsou největším dodavatelem pilařské kulatiny v Rakousku, v průměru se jedná o 800 000 m3 dříví ročně, kterými jsou zásobovány rakouské pilařské závody. Za jakých podmínek  bude možné dosáhnout tohoto objemu v roce 2013, to bylo častým tématem diskuzí mezi dodavateli a odběrateli v závěru roku 2012.

Ceny jehličnaté kulatiny (SM/JD kvalita B 2b, na odvozním místě v lese) se v uplynulém roce v Rakousku pohybovaly mezi 96–100 eur/m3. Pilaři budou usilovat o to, aby došlo od ledna v rámci možností k poklesu cen o 3–4 eura/m3. Své snahy zdůvodňují tím, že již delší dobu jim diference v průměru kolem 10 eur/m3 nedovoluje uspokojivě hospodařit. Podle jejich požadavků by ceny pilařské kulatiny měly dosahovat maximálně 94–95 eur/m3 (OM v lese) při odběru z privátních malolesů a 96–98 eur/m3 od majitelů velkých privátních lesů.

Snížení cen dříví o 3–4 eura/m3 je podle pilařů nevyhnutelné. Podle jejich informací se ozývají signály od majitelů privátních malolesů o možném mírném snížení cen. S nepochopením se ale pravděpodobně setkají u majitelů velkých lesů, a také nové ceny spolkových lesů jsou údajně výrazně vyšší, než se očekává, dokonce až o 13 eur/m3 než ceny v prosinci 2012. Pilaři jsou skeptičtí: „Při takových cenách dříví přece nové smlouvy nemůže nikdo podepsat, za současných podmínek není možné dříví za tyto ceny zaplatit.“

Centrála Rakouských spolkových lesů v Pukersdorfu však takové informace odmítá. Naopak, podle jejich zpráv jsou již na konci roku uzavřeny smluvní závazky na tři čtvrtiny objemu dříví, se kterým se počítá v roce 2013 (800 000 m3). Dříví bude dodáno přednostně stálým odběratelům, to jsou podle údajů Rakouských spolkových lesů zákazníci, se kterými podnik obchoduje již dlouhodobě. O dříví je velký zájem, protože ze selských lesů je dodáváno stále méně. Pravděpodobně nebude možné všechny odběratele uspokojit.

Rok 2012 tedy končil pro rakouské pilařské závody ve znamení nedostatečných zásob dříví, poptávka vysoce převyšovala nabídku. Dobré těžební podmínky před vánocemi jen lokálně kompenzovaly nedostatek suroviny. Většina pilařských závodů zastavila výrobu až do 7. ledna, některé z menších pil dokonce do 14. ledna.

S nedostatkem dříví se potýkají i další evropské země, v Bavorsku se v prosinci dříví obchodovalo za 96–99 eur/m3. V současné době byla těžba silně omezena z důvodu špatných povětrnostních podmínek a dodávky na pily váznou.

Za ceny 94–97 eur/m3 (OM v lese) se obchodovalo dříví v Bádensku-Württembersku.

Také ve Skandinávii se hovoří o historicky nízkých zásobách dříví, jak kulatiny tak i řeziva. Ve Švédsku je koncem roku velmi špatné zásobování, protože absence mrazů velmi komplikuje těžbu. Ve Finsku způsobila vichřice asi 300 000 m3 kalamitního dříví, také toto množství nebude mít žádný výrazný vliv na zásobování na trhu.

Zdroj: www.timber-online.net

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina