archív aktualít rok 2012

LESY SR, š.p. ohrozujú existenciu 150 pracovných miest v piliarskych firmách

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Pila2Drevo – naša jediná obnoviteľná surovina sa stala prostriedkom kšeftovania a pokútneho obohacovania priekupníckych obchodných spoločností. Pred pár rokmi na to upozornil Zväz spracovateľov dreva SR a žiadna kompetentná ustanovizeň to neberie na vedomie! Rozhodujúci dodávateľ guľatiny – LESY SR, š.p. naďalej uprednostňujú pri plnení zmluvných podmienok práve takéto firmy. A tieto firmy bez rozpakov v drvivej väčšine vyvážajú drevo za hranice Slovenska.

Zväz poukázal aj na tzv. „arogantné zmluvy“, cez ktoré odchádza zo Slovenska približne 270 tis. m3 dreva ročne. Nevyhnutné je zmluvy zrušiť a nie iba konštatovať, že „vedenie LESY SR, š.p. navrhlo … týmto firmám dodatok o výraznom znížení dodávok, no žiadna zo spoločností dobrovoľne nesúhlasila“ (citát z tlačovej správy  LESY SR, š.p.). V skutočnosti dal týmito zmluvami „do prenájmu“ štyri píly, z ktorých dve v roku 2010 vôbec drevo nespracovávali. Zároveň dostali garantované dodávky guľatiny na 10 rokov, ktoré o 500 % prekračujú celkovú piliarsku kapacitu týchto píl.

ZSD SR sa 23. novembra 2012 obrátil listom na predsedu vlády SR Roberta Fica, pretože problém, ktorý sa v lesníckom a drevárskom komplexe navŕšil, považuje ZSD SR za nadrezortný a navrhol v ňom spoluprácu pri riešení viacerých otázok.

Prezident ZSD SR Ing. Igor Patráš vysvetľuje neriešenú situáciu: „Neustále upozorňujeme a snažíme sa o konštruktívne riešenie kritickej situácie v zásobovaní piliarskych prevádzok drevom od š.p. LESY SR. Na generálnom riaditeľstve š.p. sme narazili na nepreniknuteľné mlčanie, ktoré si nevieme vysvetliť inak, ako neochotou riešiť existenčné problémy tradičných slovenských piliarov. Schovávanie sa za argumenty o znižovaní ťažby a z toho vyplývajúcej nutnosti krátiť objemy dodávok dreva môžeme do istej miery chápať, nedokážeme však akceptovať, že vedenie š.p. LESY SR nechce riešiť podstatu problému, za ktorý považujeme 10-ročné viazanie 335 tis. m3 guľatiny pre 4 firmy, ktoré dostávajú o 500 % (päťsto) guľatiny ročne viac, ako sú schopné spracovať. V 3 týchto zmluvách je zakotvená klauzula, podľa ktorej dotyčný subjekt nesmie – pod sankciou vypovedania zmluvy – predávať dodané drevo tretím subjektom. Je viac ako evidentné, že práve toto drevo uniká vďaka kšeftovaniu s ním do zahraničia a dodávateľ guľatiny LESY SR, š.p. z toho nevyvodzujú nijaké sankcie. Nemôžu, či nechcú?“

Vypovedanie takýchto zmlúv by – podľa ZSD SR – pomohlo viacerým, možno aj všetkým piliarskym spoločnostiam v SR. O to zarážajúcejšie pôsobí fakt, že dve z popredných 20 piliarskych spoločností na Slovensku – obidve sú členom ZSD SR – boli na budúci rok vylúčené z obchodnej spolupráce so š.p. LESY SR. Nebola im ponúknutá žiadna zmluva na odber guľatiny. Týmto je vo firmách JURTON, s.r.o. Tvrdomestice a VELM, s.r.o. Nová Bystrica ohrozených dohromady viac ako 150 pracovných miest.

Obavy ZSD SR z arogantného správania sa kompetentných prekvapuje, lebo rezortný minister na pracovnej návšteve na Kysuciach v novembri 2012 a aj vláda SR na výjazdovom zasadnutí 3.12.2012 na Kysuciach, sľúbili venovať zvýšenú pozornosť riešeniu otázky zvyšovania zamestnanosti. Deklarovali stabilizáciu zamestnanosti v regióne, ktorý je maximálne ekonomicky podvyživený. O pracovných miestach treba nielen hovoriť, ale ich aj skutočne vytvárať a garantovať!

Zaráža, že v jednej doline firma, ktorá spracováva domácu guľatinu a zamestnáva 50 ľudí, drevo na svoju činnosť nemá a iná firma v susedstve, ktorá drevo doma nespracováva, dostáva drevo na ďalší predaj a obohacovanie sa bez práce.

ZSD SR vyzýva kompetentných štátnych a vládnych predstaviteľov, aby sa touto nespravodlivou a existenciu pracovných miest ohrozujúcou situáciou urýchlene zaoberali. Nerovnaký meter pri posudzovaní požiadaviek piliarov zo strany š.p. LESY SR neveští nič dobré do budúceho roka.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina