archív aktualít rok 2012

Změny v cestovních náhradách. Mění se i zahraniční stravné

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

DopravaStejně jako každý rok, tak i od 1. ledna 2013 dochází ke změně sazby náhrad cestovních výdajů. Týká se to jak tuzemského a zahraničního stravného, náhrady za používání silničních motorových vozidel, tak i ceny pohonných hmot.

Změna sazeb stravného pro tuzemské pracovní cesty

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce (ZP) nejméně ve výši:
• 66 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
• 100 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
• 157 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 
 
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 ZP (státní sféra) ve výši:
• 66 Kč až 79 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
• 100 Kč až 121 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
• 157 Kč až 188 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 
 
Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou uplatnit stravné jako daňově uznatelný náklad dle § 24 odst. 2 písm. k) zákona o daních z příjmů ve výši:
• 100 Kč až 121 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
• 157 Kč až 188 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Sazby tuzemského stravného pro rok 2013 stanovuje vyhláška č. 472/2012 Sb.

Výpočet stravného na zahraniční pracovní cestě

Stravné na zahraniční cestě se poskytuje v souladu s § 170 ZP zásadně v cizí měně. Zaměstnavatel obvykle určí zaměstnanci zahraniční stravné z výše základní sazby zahraničního stravného stanoveného vyhláškou. Výše stravného se vypočítá podle základní sazby, a to stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času. Za dobu strávenou mimo území České republiky se od 1. ledna 2013 poskytuje zahraniční stravné:
• ve výši základní sazby, jestliže cesta trvá déle než 18 hodin,
• ve 2/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá déle než 12 hodin, nejvýše 18 hodin,
• v 1/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci (včetně OSVČ) vznikne za cestu na území ČR právo na tuzemské stravné.
Sazby zahraničního stravného pro rok 2013 stanovuje vyhláška č. 392/2012 Sb. Ke zvýšení oproti loňsku došlo u Slovenska, a to na 35 eur. Naopak ke snížení došlo např. u Estonska na 40 eur nebo u Chorvatska, Srbska, Černé Hory, Bosny a Hercegoviny na 35 eur.

Krácení stravného

Podle § 163 odst. 2 a 3 ZP zaměstnanci v případě, že mu bylo během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá (dále jen „bezplatné jídlo“), přísluší stravné snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu
a) 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Pokud zaměstnavatel neurčí před vysláním zaměstnance na pracovní cestu nižší hodnotu snížení stravného, přísluší zaměstnanci stravné snížené o nejvyšší hodnotu stanovenou ZP.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Náhrada za používání vlastních motorových vozidel se oproti loňsku u osobních silničních motorových vozidel snížila o 10 haléřů a činí tak podle § 157 odst. 4 ZP nejméně u:
• jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
• osobních silničních motorových vozidel 3,60 Kč.

Sazba základní náhrady a průměrné ceny pohonných hmot se při výpočtu podle § 189 ZP zaokrouhlují na desetihaléře směrem nahoru.

Průměrná cena pohonných hmot

Podle § 158 odst. 3 ZP prokazuje zaměstnanec cenu pohonné hmoty dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Pokud má zaměstnanec více dokladů na nákup pohonných hmot souvisejících s pracovní cestou, vypočítá se cena aritmetickým průměrem.

V případě, že skutečnou cenu pohonné hmoty neprokáže, využijí se průměrné ceny stanovené každoročně vydávanou vyhláškou. Ta samozřejmě platí i pro OSVČ. Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty pro rok 2013 činí:
• 36,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
• 38,60 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
• 36,50 Kč u motorové nafty.
Sazbu náhrady za používání silničních motorových vozidel a průměrnou cenu pohonných hmot pro rok 2013 stanovuje vyhláška č. 472/2012 Sb.

 

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina