archív aktualít rok 2012

Poslanecká sněmovna schválila vládní úsporný balíček

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Poslanecka_snemovnaPoslanecká sněmovna parlamentu ČR ve středu 19.12. přehlasovala veto senátu a schválila tzv. vládní úsporný balíček, který mj. zvyšuje DPH o jedno procento na 15 a 21 %. Nyní ho dostane k podpisu prezident. Pokud nové zákony nebude vetovat a bez zbytečných průtahů je podepíše, začnou platit od 1. ledna 2013.

Na hodnotách 15 a 21 % by se DPH měla udržet po dobu tří let. Od roku 2016 by se měla sjednotit na 17,5 %.

Zelenou tak nejspíš od Nového roku dostanou i další „dárečky“, které vláda nadělila podnikatelům a živnostníkům k letošním Vánocům:

Solidární zvýšení daně pro bohaté

Po dobu následujících tří let (2013–2015) bude daň z příjmu fyzických osob u nadlimitních příjmů nad 100.000 Kč měsíčně (48násobek průměrné mzdy) zvýšena o 7 %.

Omezení výdajových paušálů u živnostníků

OSVČ využívající výdajové paušály nebudou moci od roku 2013 uplatňovat daňové slevy na vyživované dítě a na manžela/manželku bez vlastních příjmů, pokud budou mít příjmy pouze z podnikatelské a jiné výdělečné činnosti. Zůstává však zachována možnost využívat další úlevy, jako základní slevu na poplatníka, slevy pro tělesně a zdravotně postižené nebo možnost odečítat úroky z úvěru na bydlení od daňového základu.

U činností spadajících do paušálů ve výši 40 a 30 % (svobodná povolání, autorské honoráře či příjmy z pronájmu) bude možné tyto paušály využít pouze u příjmů nepřesahující 2 miliony Kč.

Pracující důchodci

V letech 2013–2015 se pracujícím důchodcům zruší možnost odečítat od daně z příjmů fyzických osob ze svých výdělků základní daňovou slevu na poplatníka, tedy 24.840 Kč.

Srážková daň vůči daňovým rájům

Zvýší se srážková daň z příjmů u poplatníků, kteří mají sídlo v zahraničí, ze současných 15 na 35 %. Opatření má pomoci řešit problematiku zdaňování příjmů plynoucích do některých tzv. daňových rájů. U příjmů daňových rezidentů České republiky se nadále bude odvádět daň 15 %. Od roku 2014 budou od daně osvobozeny dividendy.

Zrušení tzv. zelené nafty

Zákon pro rok 2013 sníží vratku části spotřební daně z nafty pro zemědělce ze 60 na 40 %. Od roku 2014 dojde k jejímu úplnému zrušení.

Vyšší daň z převodu nemovitostí

Daň z převodu nemovitostí se zvyšuje o 1 % ze současných 3 na 4 %.

Rušení stropů u zdravotního pojištění

Pro léta 2013–2015 se zruší maximální vyměřovací základy, tedy tzv. stropy pro platbu zdravotního pojištění.

Změna rozpočtového určení daní

Kraje budou nově dostávat menší podíl z vybraných daní, aby větší výnos z vyšší DPH a daně z příjmu zaměstnanců připadl státu. Kraje budou dostávat 7,86 % z vybrané DPH (dosud 8,29 %) a 8,65 % z daně z příjmu zaměstnanců (dosud 8,92 %).

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina