archív aktualít rok 2012

Lidé si uvědomují perspektivu technických oborů

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Vystava_Ceska_Trebova1Na Vyšší odborné škole a Střední škole technické v České Třebové, zaměřené mimo jiných také na výuku dřevozpracujících oborů, proběhly ve dnech 30.11. – 1.12. 2012 tradiční podzimní dny otevřených dveří. V rámci nich se uskutečnil také jubilejní 20. ročník výstavy prací studentů. Slavnostní vernisáže se kromě vedení školy a pedagogického sboru zúčastnili i hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D., zástupci spolupracujících firem a Hospodářské komory ČR.

Návštěvníci akce z řad veřejnost měli možnost se seznámit nejen se stále se zvyšující úrovní technického vybavení školy, ale mohli si prohlédnout i všechny učebny, dílny a laboratoře, jídelnu, domov mládeže, prostory pro volný čas a sport. Zaměstnanci školy je podrobně informovali o studijních a učebních oborech a zodpovídali konkrétní dotazy rodičů. „Z jednání bylo patrné, že rodiče jsou si vědomi perspektivnosti technických oborů a při volbě školy pro své děti je i hodlají preferovat,“ sdělil nám učitel odborných předmětů Ing. Pavel Černý s tím, že příchozí doslova nadchla výstava, kde mohli shlédnout vše, co studenti a žáci vytvářejí v průběhu výuky i ve svém volném čase. Mnohé z těchto výrobků, zhotovených ze dřeva nebo kovu, byly určeny k prodeji, čehož řada návštěvníků využila.

Vystava_Ceska_Trebova2V tvořivé dílně, u počítačů s grafickými a výukovými programy, pak mohli návštěvníci vidět žáky přímo v akci. Zaujala je i expozice „Dary lesa“ nebo didaktická pomůcka pro nevidomé, sloužící výuce Braillova písma u dětí. Většina z příchozích zde také přispěla svým dobrovolným vstupným na charitativní účely. Vybraných 1155 Kč již bylo zasláno přes mezinárodní nadaci CARE jako pomoc potřebným do východní Afriky, za což škola všem dárcům upřímně děkuje.

Jako velmi prospěšnou se podle Ing. Černého ukázala prezentace řady firem, s kterými škola úzce spolupracuje a u nichž žáci a studenti vykonávají svoji odbornou praxi. „Podle ohlasů věříme, že i další den otevřených dveří, plánovaný na 19. 1. 2013, bude příjemným a užitečným setkáním těch, kteří si uvědomují, že technická povolání a řemesla nabízejí perspektivní budoucnost jejich dětem, pokud se pro ně rozhodnou,“ uvedl Ing. Černý jako pozvánku na další akci v nastávajícím roce.

Foto: Ing. Pavel Černý

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina