archív aktualít rok 2012

HUSK WOOD buduje partnerstvá po oboch stranách hranice

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Hotel_DanubiusNové perspektívy spolupráce slovenských a maďarských firiem odvetvia spracovania dreva a lesníctva otvára konferencia HUSK WOOD v budapeštianskom hoteli Danubius (13. – 14. decembra 2012) pod názvom „Budujeme partnerstvá“. Mali by pomôcť vytvoriť obchodné partnerstvá v oblasti cezhraničnej spolupráce v oblasti drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu na báze udržateľnej klímy prírody pre podnikateľské subjekty združené v národných odborných spolkoch.

V rámci programu 1. konferencie (14.12.2012) sa zúčastní asi po 120 predstaviteľov firiem z oboch krajín. Úvodný príhovor prednesie prof. Dr. Šándor Molnár zo Západomaďarskej univerzity v Šoproni, kde funguje Inovačné centrum na podporu programu Drevo ako surovina. Projekt „Budujeme partnerstvá“ tvorí program rozvoja cezhraničnej spolupráce – s podporou EÚ v rokoch 2007-13 – podrobne ho predstaví Andreas Molnár s uvedením konkrétnych cieľov a výzvy na možnosti spolupracovať.

Zúčastnené firmy bude prezentovať Ing. Igor Patráš – prezident ZSD SR a Miklóš Mőcsényi – predseda Maďarského celoštátneho zväzu drevárskej ekonomiky.

Ďalšie referáty priblížia odvetvie spracovania dreva v Maďarsku:

– Csaba Jurenka: Financovanie podnikov v novom prostredí

– prof. Dr. Magdolna Csath: Malé a stredné podniky motormi ekonomického pokroku

– prof. Dr. Csaba Mátyás: Úloha lesov a pozícia dreva pri ochrane klímy

V popoludňajšej časti bude nasledovať panelová diskusia o problémoch odvetvia v oboch krajinách. Na úrovni sekcií: les – drevo – stolárske dielne – nábytkársky priemysel detailne priblížia ekonomické možnosti, financovanie, námety spoločného podnikania. Nasledovať budú konkrétne dvojstranné rozhovory zúčastnených firiem, aby 676-kilometrová hranica nerozdeľovala, ale spájala podnikateľov Slovenska a Maďarska.

huskwood_logo

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina