archív aktualít rok 2012

Téměř polovina „zelené“ energie v EU pochází ze dřeva

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Palivove_drevoTéměř polovina veškeré energie, která se v zemích EU ročně vyrobí z obnovitelných zdrojů, pochází ze dřeva a dřevního odpadu. Podíl palivového dřeva z celkově vytěženého dříví v EU tvoří 21 %. Vyplývá to ze zprávy Eurostatu (statistický úřad EU) vydané 29.11.2012.

Dřevo a dřevní odpad se v roce 2010 na celkové hrubé domácí spotřebě energie v členských zemích EU podílely necelými 5 %. Dřevní hmota přitom tvořila zdroj pro téměř polovinu spotřebované energie vyrobené z obnovitelných zdrojů v EU.

Největší podíl na celkové hrubé spotřebě energie mělo dřevo a dřevní odpad v roce 2010 v Lotyšsku (27 %), Finsku (21 %) a ve Švédsku (19 %). Naopak nejmenší podíl s pouhým 1 % nebo méně měl Kypr, Lucembursko a Velká Británie. V České republice to bylo 4,4 % a na Slovensku 4 %.

Ve většině členských států EU bylo dřevo a dřevní odpad hlavním obnovitelným zdrojem energie. S více než 3/4podílem na hrubé domácí spotřebě energie z obnovitelných zdrojů to v roce 2010 bylo Estonsko (96 %), Litva (88 %), Finsko (85 %), Polsko (81%), Lotyšsko (78 %) a Maďarsko (77 %). Na posledních místech s méně než čtvrtinovým podílem pak Kypr (13 %) a Itálie (24 %). V České republice to bylo 71 % a na Slovensku 52 %.

V roce 2011 představovalo palivové dřevo 21 % z veškeré produkce dřeva v EU

V roce 2011 bylo v EU vytěženo 429 mil. m3 dříví, z toho zhruba pětinu (21 %) tvořilo palivové dřevo. Podle zprávy Eurostatu objem přírůstků převyšuje těžbu asi o polovinu, což znamená, že možné další navyšování produkce palivového dřeva je v souladu s udržitelným využitím zdrojů dřeva.

Těžba dříví byla v roce 2011 nejvyšší ve Švédsku (72 mil. m3), Německu (56 mil. m3), Francii (54 mil. m3) a Finsku (51 mil. m3). Tyto čtyři členské země se na celkové produkci dříví v EU podílely více než polovinou. V České republice se podle zprávy Eurostatu v roce 2011 vytěžilo 16,3 mil. m3 dříví (z toho 12 % palivového) a na Slovensku 9,2 mil. m3 dříví (z toho 7 % palivového).

Téměř ve všech členských státech EU v celkové těžbě dříví v roce 2011 dominovala průmyslová kulatina. S nejvyšším podílem (93 %) to bylo Irsko, Lucembursko, Portugalsko a Slovensko. Pouze tři členské státy vytěžily více palivového dřeva než průmyslové kulatiny: Itálie (74 %), Řecko (72 %) a Maďarsko (52 %)

Celá zpráva Eurostatu včetně údajů ze všech členských zemí EU ve formátu pdf.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina