archív aktualít rok 2012

Produkce jehličnatého řeziva převyšuje spotřebu

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Rezivo_jehlicnatePodle aktuálních odhadů zástupců zúčastněných zemí v rámci 70. konference Dřevařského výboru UNECE[1] se vývoj na trzích s dřívím v zemích v působnosti UNECE po některých pozitivních náznacích v roce 2011 dostává opět do poklesu. Výjimkou je Rusko, které by mohlo navázat na úroveň před finanční krizí. V ostatních zemích regionu UNECE je současná spotřeba minimálně 10 % pod úrovní před obdobím krize. Předpokládá se, že v roce 2013 by spotřeba měla postupně narůstat, především na trzích v USA.

Celková produkce dříví (jehličnaté a listnaté kulatiny, vlákniny, energetických sortimentů) dosáhla v roce 2011 objemu 1,197 mld. m3, což bylo o 4,1 % měně než v roce 2010. V letošním roce se odhaduje produkce o objemu 1,195 mld. m3, tedy pokles o 0,2 %. Pro rok 2013 počítají experti s objemem produkce 1,2 mld. m3.

Podle odhadů by mělo dojít v roce 2013 k oživení na trzích s dřívím o 1,5 – 1,6 %. Vývoz v roce 2011 vzrostl meziročně o 1,5 %, v letošním roce se počítá s nárůstem o 2,2 %. Mírný pokles zaznamenal dovoz (-0,5 %), v letošním roce se naopak počítá s nárůstem 0,7 %.

Produkce jehličnatého řeziva by v zemích regionu UNECE měla v roce 2012 dosáhnout kolem 220,81 mil. m3, což by odpovídalo meziročnímu nárůstu o 1,3 %. Pro rok 2013 se navzdory nepříznivým rámcovým hospodářským podmínkám počítá s dalším nárůstem produkce o 2,5 % na 226,35 mil. m3. Ze srovnání prognóz vývoje produkce jehličnatého řeziva a jeho spotřeby vyplývá, že výroba roste výrazněji a úroveň spotřeby řeziva tomuto trendu neodpovídá. V roce 2012 dosáhne spotřeba 176,4 mil. m3 (2011: 175,53 mil. m3), což je meziroční nárůst o 0,5 %, v roce 2013 se počítá s objemem spotřeby 178,27 mil. m3, což je nárůst o 1,1 %. Rozdíl mezi výrobou a spotřebou tedy v roce 2012 dosáhne 44,41 mil. m3 (+4,8 %), v roce 2013 to podle odhadů bude 48,08 mil. m3 (+8,3 %) a s největší pravděpodobností se dá očekávat, že bude tato disproporce dále narůstat. Účastníci konference se shodli na tom, že je třeba vyvinout maximální úsilí a nalézt řešení, jak do tohoto nepříznivého vývoje zasáhnout.

Situace se ale v jednotlivých regionech dost podstatně liší.

Roste význam Číny

Čína jako světový dovozce dříví nabývá stále více na významu. Spotřeba se zvyšuje hlavně díky nárůstu stavební činnosti, ale i dalšího zpracování dřevařských produktů. Důležitými odběrateli se stávají Arabské země.

Nadějné vyhlídky pro Rusko

Příznivý vývoj se očekává v Rusku, spotřeba zaznamenala meziroční narůst o 10 % v roce 2011, v letošním roce o 5 %. Počítá se také s nárůstem výroby jehličnatého řeziva v roce 2013 na 32 mil. m3 (2012 – 29,4 mil. m3). Také dovoz by se měl zvýšit přibližně o 3,3 %.

Severní Amerika zvyšuje vývoz

Situace v Severní Americe se začíná vyvíjet příznivěji. Trh s nemovitostmi, který velmi ovlivňuje poptávku po dřevařských produktech, zůstává ale dost nejistý. Celková spotřeba by v letošním roce měla podle odhadů narůst o 0,7 % ve srovnání s rokem 2011. U jehličnatého řeziva se počítá se zvýšením produkce podle odhadů z 83,4 mil. m3 (2011) na 89 mil. m3 (2012) a na 91,6 mil. m3 v roce 2013.

Zdrženlivý vývoj v Evropě

V závislosti na celkovém hospodářském vývoji v Evropě stagnuje růst spotřeby dříví na stejné úrovni jako v roce 2011. Produkce kulatiny by podle odhadů měla narůst v letošním roce o 1,3 % ve srovnání s rokem 2011.

Výroba jehličnatého řeziva dosahovala v roce 2010 v Evropě objemu 99,3 mil. m3, v roce 2011 vzrostla na 101,7 mil. m3, letos se počítá s poklesem na 98,6 mil. m3. Očekávaný objem v roce 2013 dosáhne 99,2 mil. m3. Příznivější odbytové a výrobní podmínky se očekávají v Německu a Polsku. Vývoz v Evropě by měl v letošním roce zaznamenat nárůst o 1,3 % ve srovnání s rokem 2011.

Dynamický vývoj na trhu s energetickými sortimenty

V následujícím roce se očekává výrazná expanze na globálních trzích energetického dříví. Důvodem těchto prognóz jsou především politické snahy o snížení závislosti zemí na fosilních zdrojích energie. Pro majitele lesů je to výzva ke zvýšení těžby a z této situace by mohly vytěžit také pilařské podniky.

Rusko rozšiřuje výrobu pelet, aby bylo schopné uspokojit poptávku ze zemí Evropy. Poblíž Petrohradu zahájil na jaře roku 2011 provoz nový závod na výrobu pelet, v letošním roce zdvojnásobil kapacity na 2 mil. tun ročně. Plánuje se další rozšíření výrobních možností na severovýchodě a v centrálním Rusku o 3 mil. tun ročně.

Prognózy vývoje výroby řeziva v Rakousku

Podle odhadů dojde v roce 2012 k poklesu výroby řeziva o 1 mil. m3 ve srovnání s rokem 2011. Domácí pilaři se potýkají s obtížnou situací.

Rakousko vyrobí v letošním roce kolem 8,5 mil. m3 jehličnatého řeziva. V roce 2011 to bylo 9,5 mil. m3, pro rok 2013 se počítá s výrobou o objemu 9 mil. m3. Vývoz jehličnatého řeziva v roce 2011 dosáhl objemu 5,56 mil. m3 (-7 % ve srovnání s rokem 2010). Masivní výstavba kapacit pro pořez dříví a vedle toho nárůst cen kulatiny postupně zapříčinily strukturální problémy, se kterými se v současné době potýká pilařský průmysl zpracovávající jehličnaté dříví. Využívá se v průměru jen 20–30 % kapacit, které jsou k dispozici. V letošním roce by měla poklesnout těžba v Rakousku o 10 %, což situaci pilařů ještě vice komplikuje. V prvním kvartálu 2013 se počítá s tím, že dojde k poklesu vývozu jehličnatého řeziva, především na italský trh (-16 %).

Mgr. Hana Nováková

Zdroje: www.timber-online.net, www.euwid-holz.de


[1] Ekonomická komise OSN pro Evropu = regionální úřad OSN pro Evropu, USA, Kanadu a Střední Asii. V regionu UNECE (celkem 56 států Evropy, USA, Ruska a Kanady) se nachází přibližně 42 % všech lesů na světě. Je největším světovým výrobcem (60 % celosvětové výroby), spotřebitelem (57 %), vývozcem (77 %) a dovozcem (70 %) výrobků ze dřeva a papíru.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina