archív aktualít rok 2012

Slovní přestřelka mezi Lesy ČR a AČMD graduje

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Zdenek_ValnyO reportáži České televize, týkající se prověřování s.p. Lesy ČR (LČR) protikorupční a finanční policií, jsme na portálu www.drevmag.com informovali dne 23.11. Reakce hlavního aktéra – LČR – na sebe nenechala dlouho čekat.

Ve svém tiskovém prohlášení ze dne 27.11. se státní podnik podivuje nad tím, že ho Policie ČR prověřuje za to, že mu dlužník (Less & Forest) neplatí za odebrané dříví, respektive zda této situaci LČR nemohly předejít. Ústy svého mluvčího Zbyňka Boublíka LČR reagují především na vyjádření Zdeňka Valného z Asociace českých a moravských dřevozpracovatelů (AČMD), který ČT řekl: „Podepsat smlouvy s takto jasným adeptem na krach (Less & Forest) považujeme za trestuhodné. Z toho důvodu hovoříme o porušení povinností při správě cizího majetku.“

Svůj postup LČR obhajují tím, že jako veřejný zadavatel musí při realizaci zadávacích řízení postupovat striktně podle zákona o veřejných zakázkách. „Při podezření na insolvenci není dle zákona o veřejných zakázkách možné uchazeče o zakázku ze zadávacího řízení vyloučit, není možno takovému uchazeči ani odepřít uzavření smlouvy, pokud v zadávacím řízení uspěje,“ říká Boublík.

Problematickými detaily smluvního vztahu s Less & Forest, na které AČMD již delší dobu upozorňuje, se ale LČR ve svém tiskovém prohlášení nezabývají. AČMD proto na tiskovou zprávu LČR reagovala dne 29.11. vydáním vlastního prohlášení. V něm mimo jiné opakovaně vyzývá LČR a ministra zemědělství Petra Bendla, aby zveřejnili stav pohledávek LČR za holdingem LESS po lhůtě a ve lhůtě splatnosti ke 2.10.2012, tj. ke dni před čerpáním tzv. bankovních garancí, a stav k 12.10.2012, tj. ke dni vypovězení smluv s Less & Forest, a aby vyvrátili možnost, že bylo s pohledávkami za Less & Forest manipulováno například částečným prodejem, převodem do jiné formy (např. půjčky, podmíněné pohledávky apod.), převodem na jiný subjekt či jinak.

AČMD dále uvádí, že text tiskové zprávy LČR a insolvenčního návrhu na Less & Forest zavdává podezření, že LČR prodaly „při pni“ dlužníkovi v srpnu a září 2012 dříví nejméně za 445 mil. Kč v situaci, kdy:

– disponovaly bankovními garancemi ve výši pouze 426 mil. Kč,

– evidovaly pohledávky za červencové či starší dříví v objemu nejméně 186 mil. Kč,

– docházelo k prodlení plateb ze strany dlužníka až o 30 dnů, což zásadně zhoršilo jeho rating a míru krytí pohledávek (v insolvenčním návrhu na Less & Forest z 27.9.2012 dlužník tvrdí, že „splácel závazky včas, případně s prodlením nepřekračujícím 30 dní“),

– s vysokou pravděpodobností evidovaly za dlužníkem další několikasetmilionové pohledávky v podobě „pohledávek sankčních a podmíněných“, pod kterými si lze představit například pokuty za neplnění smluvních ujednání či staré dluhy účelově transformované do formy specifických půjček, apod.

„Pokud nyní Lesy přiznávají, že za výše popsané situace jednaly s Less & Forest dne 26.9.2012 a nedohodly ani nepožadovaly bezodkladné omezení či zastavení těžby a odvozu dříví z lesa tak, aby předešly dalšímu navýšení rizik újem, vyvolávají důvodné podezření, že šlo o jednání v rozporu s povinnostmi při správě cizího majetku. Byť dříví vytěžené v září nebylo ještě v tento den díky pro stát nevýhodnému systému prodeje dřeva ‚při pni‘ vyfakturováno, musely si být Lesy vědomy, že rizika z obchodního styku převyšují bankovní garance nejméně o 150 mil. Kč a že hrozí další nečekané komplikace a sankční pohledávky,“ říká se mj. v tiskové zprávě AČMD.

Foto: Zdeněk Valný, prezident AČMD (autor: Břetislav Podolník)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina