archív aktualít rok 2012

Stavební trh míří dolů, probíhá tvrdý cenový boj

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Stavebni_trh_1České stavebnictví bude klesat i v příštím roce o další 4,4 %, a to i přes značný propad v předchozích letech. Vyplývá to z nejnovější Kvartální analýzy českého stavebnictví, kterou pravidelně zveřejňuje CEEC Research ve spolupráci s poradenskou společností KPMG Česká republika. Navíc dochází k tvrdému cenovému boji, který umocnila i novela zákona o veřejných zakázkách.

Pokles v příštím roce naváže na předchozí propad sektoru, který stále nenašel své dno, podle ČSÚ stavebnictví pokleslo již o více než 20 % od svého vrcholu v roce 2008 a klesá soustavně již čtyři roky. „Podle aktuálních predikcí by trh v roce 2013 měl klesnout o další 4,4 procenta. Stavební firmy zhoršující svá očekávání každé čtvrtletí zejména kvůli velice nízké poptávce po stavebních pracech, ale také v důsledku stále se zostřujícího konkurenčního boje, který vede některé společnosti až k tomu, že realizují stavby pod hranicí bezpečné ceny*,“ komentuje výsledky Jiří Vacek, ředitel CEEC Research. „Výhledy českého stavebnictví zůstávají negativní. Hlavním důvodem je pokračující opatrný přístup soukromých investorů v kombinaci s omezením investic veřejných zadavatelů. Zdá se, že platí jasná rovnice – bez hospodářského oživení růst českého stavebnictví nenastane,“ připojuje svůj názor Pavel Kliment, Partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti, KPMG v České republice. Návrat k růstu podle výsledků výzkumu neočekávají zástupci firem ani v roce 2014.

Letos také začala platit novela zákona o veřejných zakázkách. Stavební společnosti potvrzují půl roku po té, co vstoupila v platnost, že jedním z jejích důsledků je významné zostření cenového boje. Naprostá většina představitelů stavebních firem (80 %) potvrzuje, že nejnižší nabídková cena ve výběrovém řízení bývá nižší než jimi vypočítané nezbytné náklady na realizaci zakázky.

Přitom každá třetí stavební firma se nikdy nesetkala s tím, že by veřejný zadavatel požadoval po soutěžících vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny. Nedochází ani k vylučování takových nabídek, dvě třetiny stavebních společností se s tím ještě nikdy nesetkaly nebo pouze výjimečně. Zadavatelé se totiž obávají, že by mohli být nařčeni z korupčního chování. Přitom 83 % stavebních společností zná případy, kdy mimořádně nízká nabídková cena vyústila ve vícepráce nebo v následné předražení zakázky. Téměř polovina firem (44 %) uvádí, že se tak děje dokonce často. Podle Roberta Pergla, předsedy Komory administrátorů veřejných zakázek (KAVZ), přitom zákon o veřejných zakázkách zadavatelům neukládá, aby soutěžili výhradně na nejnižší nabídkovou cenu, pouze dostatečným způsobem nedefinuje, jak stanovovat dílčí kritéria a jak je hodnotit.

* Bezpečnou cenu definují Česká komora architektů (ČKA) a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) jako cenu, za kterou lze se zárukou vyprojektovat (případně i realizovat) kvalitní, bezpečnou stavbu. Stavby projektované (případně realizované) za bezpečnou cenu mají zaručenou užitnou hodnotu v čase, u takových staveb nedochází k následnému navyšování nákladů stavby a jejího provozu.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina