archív aktualít rok 2012

Odborné drevárske vzdelávanie v Topoľčanoch jubiluje

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

SOS_TopolcanyStredná odborná škola drevárska v Topoľčanoch si pripomenula 40. výročie svojho založenia. Jej základ historicky tvorí SOU nábytkárske Topoľčany, ktoré pôvodne pripravovalo remeselníkov pre nábytkársky gigant n. p. Mier, založené 1.9.1972. Na toto výročie nadväzuje Stredná priemyselná škola drevárska v Topoľčanoch, ktorá vznikla ako elokovaná trieda SPŠD Zvolen 1.9.1988.

Od 1.9.2009 má škola nový názov: Stredná odborná škola drevárska. Má aj nové ciele, ktoré chce kolektív pedagógov a odborných majstrov realizovať. Škola si jubileum pripomenula 15.11.2012 na slávnostnej akadémii. Riaditeľ školy Mgr. Miloš Bobula to vyjadril súbežne s hodnotením výsledkov. S podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja má široký záber študijných a učebných odborov. Úplné stredoškolské vzdelanie a certifikáty absolvovania učebného odboru sa v súčasnom školskom roku snaží 300 žiakov. Škola je členskou spoločnosťou Zväzu spracovateľov dreva SR.

Neoceniteľnú zásluhu na vzniku obidvoch pôvodných škôl mal Ing. Rudolf Mikulský, CSc., vtedajší podnikový riaditeľ n. p. Mier Topoľčany (1964 – 86) a neskôr generálny riaditeľ GR DNP v Žiline (1986 – 89).  Konkrétne ciele SOU drevárskeho 1972/73 realizoval ich prvý riaditeľ PhDr. Oto Mackovič. V školskom roku 1995/96 bola otvorená v SOU nábytkárskom prvá trieda 4-ročného študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby. Na konkurencie schopnosti naberala aj SPŠD 1988/89 pod vedením Ing. Janky Ďurišovej.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina