archív aktualít rok 2012

PEFC odporúča viaczdrojové financovanie lesnícko-drevárskej platformy v SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Konferencia_PEFC1Na konferencii PEFC Slovensko „Postavenie a úloha lesov v zelenej ekonomike“ vo Vyhniach (7.11.2012) odznela desiatka odborných lesníckych referátov. Prezentáciu Zväzu spracovateľov dreva SR predniesol generálny sekretár ZSD SR PhDr. Peter Zemaník. Komuniké z konferencie pripomína posilnenie úlohy lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu pri prechode na zelenú ekonomiku, vyzdvihnutie odbornosti spracovania dreva pre zachovanie pracovných miest vo vidieckom prostredí a rešpektovanie princípov PEFC od spracovania dreva po konečných spotrebiteľov.

Komuniké v 8 bodoch špecifikuje aj postavenie lesov a drevospracujúceho priemyslu v SR a odporúča vládnej a zákonodarnej moci rešpektovať princípy PEFC. Výber zo všetkých 9 podbodov odporúčania a ďalšie podrobnosti uvedieme v správe z valného zhromaždenia PEFC v časopise Drevársky magazín.

PEFC Slovensko si pripomína 10. výročie implementácie schém v celom spotrebiteľskom reťazci spracovania dreva. Aktivity sú rozdelené na celý 46. kalendárny týždeň. Vyvrcholia na 16. valnom zhromaždení Rady PEFC vo Viedni (16.11.2012). Slovensko bude zastupovať Ing. František Štulajter, CSc. – predseda PEFC Slovensko a doc. Ing. Hubert Paluš, PhD. – generálny sekretár. Na rokovanie majú voľný vstup všetci členovia PEFC zo SR. Deň predtým bude interné rokovanie Rady PEFC, ktoré nadviaže na dialóg záujmových skupín (14.11.) „Posilnenie väzby: trvalo udržateľná biomasa a certifikácia lesov“. Národné certifikačné schémy PEFC a skúsenosti z ich uplatňovania uvedú (13.11.) zástupcovia z Talianska, SR, Rakúska, Slovinska a medzinárodnej rady PEFC na schôdzke s 10 novými krajinami ako motiváciu skúseností pri implementácii schém.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina