archív aktualít rok 2012

Šance na záchranu holdingu LESS prudce klesly. Lesy ČR odstoupily od smluv

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

LESS_lesni_praceSnaha o záchranu zkrachovalých společností lesnicko-dřevařského holdingu LESS reorganizací se až do konce minulého týdne jevila jako reálná. Zájem na tom měl nejen management, ale i věřitelský výbor. To ovšem předpokládalo udržet firmy v provozu, což s ohledem na poslední vývoj událostí nebude snadné.

Majitel společností LESS a LESS & FOREST Jan Mičánek krátce po rozhodnutí soudu o jejich úpadku ve svém prohlášení pro zaměstnance a obchodní partnery mj. uvedl: „Cílem vedení obou společností je připravit tyto na jejich reorganizaci – tedy ne na konkurs.“ Záměr udržet firmy v provozu potvrdila minulý týden v rozhovoru pro Hospodářské noviny také insolvenční správkyně Monika Cihelková: „Udržení provozu je přesně to, o co se nyní jak členové věřitelských výborů, tak já jako insolvenční správce snažíme.“

Šance na udržení společnosti LESS & FOREST v provozu zvyšovala skutečnost, že státní podnik Lesy ČR nevypověděl firmě smlouvy, nýbrž na území všech organizačních jednotek LČR, kde firma LESS & FOREST smluvně pracovala, „pouze“ zastavil těžbu. Existovala tedy naděje na její obnovení.

To ale již neplatí. Ve čtvrtek 11. a v pátek 12.10.2012 LČR doručily firmě LESS & FOREST odstoupení od smluv na všech 32 smluvních územních jednotkách s komplexní zakázkou na provádění těžebních a pěstebních činností s prodejem dříví „při pni“.

Z dokumentů podaných na insolvenční soud vyplývá, že k odstoupení od smluv LČR přiměl návrh společnosti LESS & FOREST ze dne 11.10. na nařízení předběžného opatření vůči LČR. Jednatel firmy Jan Mičánek v návrhu argumentuje tím, že LČR neplní své povinnosti na základě platných smluv. Pokud by soud předběžné opatření skutečně vydal, musely by LČR až do 2.1.2013, kdy má být rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, plnit veškeré své povinnosti vyplývající ze zmíněných smluv. A to za situace, kdy LESS & FOREST není schopen plnit své závazky. LČR proto ještě týž den, mj. i proto, aby zabránily vzniku škod na státním majetku v řádech stovek miliónů korun, od smluv odstoupily. Podle právních zástupců LČR tak již nelze v jejich plnění pokračovat a předběžné opatření není možné z tohoto důvodu nařídit.

Otázkou zůstává, jaký dopad bude mít toto rozhodnutí na osud třetí z dcer holdingu, společnosti LESS & TIMBER, která je v insolvenci od 9.10.2012. Také v případě tohoto dlužníka je navrhován způsob řešení úpadku reorganizací. Jeho převážně pilařská činnost ale pro udržení v provozu předpokládá dostatečné zásobení kulatinou. Ta byla v minulosti zhruba ze 40 % zajišťována právě firmami mateřského holdingu LESS.

Lesy ČR k rozhodnutí o odstoupení od smluv dne 12.10.2012 uvedly:

Po zvážení aktuální situace včetně možných dopadů na hospodářské zájmy a povinnosti státního podniku přistoupily Lesy ČR k ukončení smluv s LESS & FOREST z důvodu jeho trvajícího úpadku. Tento smluvní partner neplní jak své peněžité závazky za odběr dříví, tak ani přes výzvu Lesů ČR neprováděl řádně pěstební činnosti. Již v souvislosti s ukončením těžeb LESS & FOREST v důsledku zahájeného insolvenčního řízení, Lesy ČR okamžitě přijaly opatření k alternativním způsobům zajištění těžby dříví a zajištění plynulosti dodávek dříví na trh. Nedotěžený objem dříví v roce 2012, po ukončení těžeb LESS & FOREST, představuje cca 400 tis. m3, což je 2,5 % celkových těžeb v celé ČR. Tento objem bude nahrazen do konce roku 2012 jednak formou elektronických aukcí na pni, jednak zvýšenými dodávkami dříví vytěženým lesními závody Lesů ČR. Lesy ČR v návaznosti na ukončení smluv s LESS & FOREST zahajují přípravu nových veřejných zakázek pro dotčené územní jednotky.

Foto: LESS

Související články:  

Mičánkovo impérium LESS se hroutí jako domeček z karet. Padají další firmy

LESS je v insolvenci. Dostane ještě druhou šanci?

Lesy ČR zastavily těžbu dřeva na jednotkách, kde pracovala společnost LESS & FOREST

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina