archív aktualít rok 2012

LIGNUMEXPO + LES a MNS 2012: Dôležité fórum pre stretnutia odborníkov

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

LX2Motto 18. ročníka medzinárodného veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a materiálov pre drevársky a nábytkársky priemysel LIGNUMEXPO 2012 „Obnova strojno-technologických zariadení a zvýšenie ekonomickej efektívnosti v drevárskej a nábytkárskej výrobe“ zdôrazňuje dôležitosť branžových stretnutí odborníkov v rámci odvetvia. Paralelne sa totiž uskutočňuje na výstavisku Agrokomplex v Nitre 7. ročník prezentácie MNS – Materiály, Novinky a Servis a 14. ročník lesníckej prehliadky LES.

Najväčšie odborné podujatie na Slovensku v odvetví spracovania dreva sa koná v termíne 2.–5. októbra 2012. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili:
Ing. Štefan Adam – štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja  
Doc. Ing. Ján Ilavský, CSc. – štátny tajomník Ministerstva životného prostredia
Ing. Igor Patráš – prezident Zväzu spracovateľov dreva SR
Bogdan Czemko – čestný hosť z Poľska, výkonný riaditeľ Zväzu drevárskeho priemyslu
Ing. Ján Mizerák – generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva
Ing. Ctibor Határ – generálny riaditeľ Lesy SR, š.p.

LX3Oficiálne príhovory unisono pochvaľovali dôležitosť spolupráce oboch odvetví v rámci celého rezortu lesníckeho a drevárskeho rezortu v SR. Oficiálne príhovory postupne predniesli: Ing. Igor Patráš, Ing. Štefan Adam, Bogdan Czemko, Ing. Ctibor Határ, Ing. František Ďurkovič (riaditeľ Agrokomplex – Výstavníctvo v Nitre). Podrobne k obsahu ich vystúpení sa vrátime v reportáži z veľtrhu v budúcom čísle časopisu Drevársky magazín.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina