archív aktualít rok 2012

Lesy ČR zastavily těžbu dřeva na jednotkách, kde pracovala společnost LESS & FOREST

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Les_harvestorLesy ČR, s.p. v souvislosti se zahájením insolvenčního řízení se společností Less & Forest okamžitě 1.10.2012 zahájily veškeré právní a věcné kroky na minimalizaci dopadů insolvenčního řízení na hospodaření podniku.

Na území všech organizačních jednotek LČR, kde firma Less & Forest smluvně pracovala, byly zastaveny těžby, ukončeno předávání již vytěženého dříví a organizačním jednotkám bylo uloženo, aby prováděly fyzické kontroly ukončení těžeb na příslušných smluvních územních jednotkách.

Podle sdělení tiskového mluvčího LČR Zbyňka Boublíka podnik nyní zpracovává postup na pokrytí výpadku těžby dříví po ukončení činnosti Less & Forest tak, aby zásobování trhu dřívím plynule pokračovalo.

LČR ve svém prohlášení zdůraznily, že nemají naprosto žádný podíl na současném ekonomickém stavu společnosti Less & Forest, i když se v podaném insolvenčním návrhu snaží určitou míru viny hledat v obchodních vztazích s podnikem Lesy ČR.

„Přestože Less & Forest prováděl pro Lesy ČR lesnické činnosti, prováděl je za takové ceny služeb i dříví, které sám dobrovolně nabídl v transparentním zadávacím řízení organizovaném plně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách,“ uvedl Zbyněk Boublík s tím, že je pouze podnikatelským rizikem a výlučnou odpovědností jakéhokoliv podnikatele, že nabídne takové ceny, které mu zajistí konkurenceschopnost a tím ekonomickou funkčnost. „Pokud podnikatel takové ceny nenabídne, musí počítat s tím, že může být ohrožena jeho ekonomická stabilita.“

S tím ale Less & Forest nesouhlasí. Své finanční problémy odůvodňuje mj. změnou prodeje dřeva ze strany LČR v roce 2011, která vedla k nárůstu cen, za které LČR své dřevo prodává. Less & Forest přitom hovoří o „bezdůvodném obohacení LČR vyčísleném jako rozdíl mezi cenou nabídnutou v zadávacích řízeních vypsaných k příslušným veřejným zakázkám a cenou skutečně požadovanou státním podnikem LČR“.

Foto: archiv LČR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina