archív aktualít rok 2012

Odborárom klesá členská základňa

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Odborovy_zjazdZvolení delegáti odborových organizácií Odborového zväzu v drevárskom priemysle, lesnom a vodnom hospodárstve na Slovensku sa na VI. zjazde 28.9.2012 zamerali najmä na hodnotenie činnosti od minulého zjazdu OZ DLV, ktorý sa konal v roku 2008. Znižovanie výroby a štrukturálne zmeny vo firmách zapríčinili úbytok členskej základne o 4 tisíc členov. Znížil sa počet základných organizácií zo 157 na 148.

Súčasťou odborového zväzu je Drevárska a nábytkárska sekcia. Počas uplynulého obdobia sa počet organizácií  znížil z 15 len na 9, čo je najmenej (6,1 %) v rámci zväzu. Sekcia má iba tisíc členov (7,2 % z celého OZ).

Delegáti zjazdu diskutovali o súčasnej situácii v odborovom hnutí, najmä k otázkam kolektívneho vyjednávania, bezpečnosti práce, smerovaní kolektívnych zmlúv. Nová situácia vo firmách prinútila novelizovať a zaujať nové postoje k vyššej ochrane zamestnancov a ich odmeňovania, stanovám, organizačnému poriadku, zásadám hospodárenia v odboroch. Všetko to vytvorilo základ programového vyhlásenia na obdobie 2012–16.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina