archív aktualít rok 2012

Šesť zastavení v živote univerzity a jej prvého rektora

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Odhalenie_busty1Osobnosti prvého rektora VŠLD vo Zvolene – prof. Františka Papánka bol 17.9.2012 venovaný prvý Deň Technickej univerzity vo Zvolene. Najskôr otvorili v Lesníckom a drevárskom múzeu výstavu Šesť zastavení v živote profesora Papánka a Technickej univerzity vo Zvolene.

V parku pri areáli Technickej univerzity potom odhalili bustu prof. Františka Papánka. Prítomným priblížil životopis tejto osobnosti jeho 11. nasledovník, súčasný rektor TU vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.

Prof. Ing. JUDr. RNDr. František Papánek sa narodil pred 100 rokmi (1912) v Budapešti, kde bol jeho otec (rodák z Prešporku) ministerským radcom na ministerstve obrany, matka bola dcérou lesného správcu z Kašperských hôr.

Odhalenie_busty2Rodina sa v roku 1927 presťahovala do Bratislavy, kde mal budúci znalec viacerých jazykov výrazné problémy so slovenčinou. Pracoval na Ústrednom riaditeľstve Štátnych lesov počas Slovenského štátu i po vojne, po Februári 1948 prevzal vedenie nového podniku Štátne lesy. Prezident republiky ho vymenoval za mimoriadneho profesora lesnej ekonomiky a vzápätí aj za rektora Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach. V roku 1952 presťahovali lesnícku časť školy do Zvolena a pokračoval vo funkcii rektora novej Vysokej školy lesníckej a drevárskej. Na jej čele stál do roku 1955. Hodnotia ho ako vynikajúceho lesníka, lesníckeho ekonóma a vysokoškolského pedagóga, vedecko-výskumného pracovníka a experta pre rozvojové krajiny. Cestoval s manželkou po svete a v každej krajine riešil výskumné úlohy (pod hlavičkou FAO). Zomrel v roku 1995.

Výstava dokumentov a dobových materiálov v LDM trvá do 31. októbra 2012.

Foto: Odhalenie busty prof. Papánka v parku pri Technickej univerzite vo Zvolene

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina