archív aktualít rok 2012

Pozvánka na Dni Technickej univerzity vo Zvolene

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

TU_ZvolenTechnická univerzita vo Zvolene si v roku 2012 pripomína 60 rokov od svojho založenia. Odčlenením Fakulty lesníckeho inžinierstva v Košiciach na základe vládneho rozhodnutia z 8.7.1952 vzniká Vysoká škola lesnícka a drevárska (VŠLD) s celoštátnou pôsobnosťou, umiestnená do Zvolena. Rozhodnutím Národnej rady SR 17.12.1991 sa názov zmenil na Technickú univerzitu vo Zvolene.

Bohaté tradície vysokoškolského lesníckeho štúdia boli na Slovensku prvé na svete. Nadviazali na začiatky technického vysokoškolského vzdelávania, keď Mária Terézia založila v Banskej Štiavnici v roku 1762 (250. výročie) Praktickú školu, povýšenú v roku 1770 na Banícku akadémiu aj s lesníckymi disciplínami.

Snahy o osamostatnenie lesníckeho štúdia vyústili do zriadenia samostatného Lesníckeho ústavu v roku 1807 (205. výročie). Vývoj pokračoval ku vzniku Baníckej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici v roku 1904. Jej presťahovaním v roku 1919 do Budapešti a neskôr do Šoprone sa pre nezáujem vlády ČSR dočasne prerušilo vysokoškolské lesnícke štúdium na Slovensku.

Pri príležitosti týchto troch významných jubileí organizuje Technická univerzita vo Zvolene 17. a 18. septembra 2012 Dni univerzity, v rámci nich budú realizované podujatia:

17. 9. 2012, 10:00 – Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene
Vernisáž výstavy: Šesť zastavení v živote profesora Papánka a Technickej univerzity vo Zvolene

17. 9. 2012, 13:00 – Park pri Technickej univerzite vo Zvolene
Odhalenie pamätnej tabule profesora Františka Papánka, prvého rektora VŠLD

17. 9. 2012, 15:00 – Konferenčná miestnosť Rektorátu TU vo Zvolene
Tlačová konferencia rektora a vedenia Technickej univerzity, pri príležitosti inaugurácie rektora do funkcie a otvorenia nového akademického roku 2012/13

17. 9. 2012, 17:00 – Vysokoškolský lesnícky podnik – areál Poruba
Odhalenie pamätníka profesora Miroslava Stolinu

18. 9. 2012, 10:00 – Aula Technickej univerzity vo Zvolene
Akademická  slávnosť Technickej univerzity vo Zvolene pri príležitosti 60. výročia založenia TU vo Zvolene a ďalších významných jubileí školy v roku 2012.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina