archív aktualít rok 2012

Byl vyhlášen nový program pro podporu inovací

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Logo_svycarsko-ceska-spolupraceMinisterstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo nový program Inostart s příjmem žádostí od 10. září 2012. Jedná se o pilotní projekt, který bude realizován na území moravskoslezského a olomouckého kraje. Program je financován z programu švýcarsko-české spolupráce, ze kterého je vyčleněn grant ve výši 10 mil. Chf (cca 210 mil. Kč) k podpoře malých a středních podniků.

Hlavním cílem programu je umožnit začínajícím malým a středním podnikatelům získat úvěr k realizaci inovativních projektů. Z prostředků programu švýcarsko-české spolupráce je podnikatelům poskytnuta podpora formou cenově zvýhodněné záruky za úvěr, další podpora jim bude poskytnuta formou poradenství souvisejícího s realizací podnikatelského záměru, na nějž byl poskytnut úvěr (personální zajištění projektu, strategické řízení, dotační poradenství, řízení rizik atd.). Úvěry bude podnikatelům poskytovat Česká spořitelna, a.s., poradenství zajistí poradenská společnost Grantika České spořitelny, a.s. Záruky až do výše 60 % jistiny každého úvěru bude České spořitelně poskytovat Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Podnikatelé mohou žádat o úvěr v rozmezí od 0,5 mil Kč do 15 mil Kč. Finanční prostředky lze využít na financování aktivit, které jsou primárně potřebné k realizaci podnikatelského záměru, tj. nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a pořízení zásob a drobného nehmotného majetku. Dotace na poradenství bude poskytnuta až do výše 10 % objemu příslušného úvěru, maximálně 150 000 Kč.

Veškeré potřebné údaje naleznou podnikatelé na stránkách www.cmzrb.cz a www.csas.cz/inostart.
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina