archív aktualít rok 2012

Eurofondy môžu ovplyvniť zastaralé spracovanie dreva na malých pílach

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

MSP-pilaPôdohospodárska platobná agentúra plánuje na Slovensku v blízkej budúcnosti zverejniť výzvu na podporu lesníkov z eurofondov. Investície sú podporované vo výške 50 %. Výzvy sú zamerané na modernizáciu výrobných piliarskych prevádzok na vidieku, na zvyšovanie starostlivosti o les a ťažbu guľatiny.

Výzvy sú zamerané na pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva:

– výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov výrobných prevádzok

– obstarávanie, rekonštrukcia a modernizácia strojov a technológií na prvotné spracovanie surového dreva

– spracovanie nedrevných lesných produktov

– obnoviteľné zdroje energie a výroba biomasy

Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov:

– obstarávanie strojov a zariadení pre ťažbu, sústreďovanie, manipuláciu, nakladanie a odvoz dreva

– obstarávanie strojov a zariadení pre obnovu lesa, výchovu a ošetrovanie mladých lesných porastov

– obstarávanie špeciálnych strojov na opravu lesných ciest

– výstavba, dostavba a rekonštrukcia ostatných zariadení, ktoré  priamo slúžia lesníckej prevádzke.

Pôdohospodárska platobná agentúra je najúspešnejšou poradenskou firmou v oblasti prípravy europrojektov. Doteraz pripravili viac ako 700 úspešných projektov, z toho 95 % schválených projektov pre lesníkov. Agentúra je úspešná aj pri príprave projektov na podporu z Programu rozvoja vidieka. V blízkej budúcnosti zverejní výzvu aj na podporu cestovného ruchu na vidieku.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina