archív aktualít rok 2012

Habilitačné prednášky pre spracovanie a využitie biomasy

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Biomasa_na_pileNa Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity sa 17.8.2012 uskutočnili habilitačné prednášky v študijnom odbore 5.2.6 – Energetické stroje a zariadenia. Predniesli ich odborní asistenti Katedry energetickej techniky Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity. Boli tým súčasne habilitovaní na docentov v uvedenom odbore.

Odborné referáty boli prepojené s obhajobou habilitačných prác. Katedra energetickej techniky ŽU sa zaoberá vývojom nových strojov pre doplnenie  technologických liniek spracovania odpadu a efektívneho spaľovania surovín.

Noví docenti vyžili teoretické znalosti z odboru a možnosti ich uplatnenia v praxi:

• Experimentálne merania výkonových a emisných parametrov malých zdrojov tepla a obhajoba habilitačnej práce na tému Energetické a environmentálne aspekty  spaľovania biomasy – Ing. Štefan Papučík, PhD.

• Prenos tepla prirodzenou konvekciou a obhajoba habilitačnej práce na tému Prenos tepla z orientovaných teplo-výmenných plôch – Ing. Andrej Kapjor, PhD.

• Produkcia tuhých znečisťujúcich látok pri spaľovaní biomasy a obhajoba habilitačnej práce na tému Vplyv aditív na energetické a environmentálne parametre drevných peliet – Ing. Radovan Nosek, PhD.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina