archív aktualít rok 2012

Od července živnostníkům ubyla část administrativy

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Truhlarstvi1. července 2012 nabyla účinnosti novela živnostenského zákona, která ruší některé administrativní povinnosti pro živnostníky. Už se např. nemusí zabývat tím, aby svoji provozovnu označovali identifikačním číslem. Odpadly jim také některé povinnosti při stěhování a došlo k rozšíření služeb centrálních registračních míst (CRM).

Číslo provozovny jen pro potřeby úřadů

Povinnost označovat provozovnu vlastním identifikačním číslem zavedla novela živnostenského zákona v roce 2010. Podnikatelé však dostali na splnění této novinky čas do letošního srpna. Dříve, než však nabyla platnosti, další novela povinnost označovat provozovnu vlastním identifikačním číslem se zrušila. Samotné identifikační číslo se neruší, zůstává ale jen pro potřeby úřadů.

„Staré“ značení provozoven zůstává

Stejně tak i nadále zůstává v platnosti nutnost označit provozovnu trvale zvenčí  obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem. Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo místě podnikání nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby.

Specifické požadavky má živnostenský zákon na provozovny určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům. Ty musí být trvale a zvenčí viditelně označeny také:
– jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů,
– prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat,
– kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.

Ulehčí se také stěhování

Další novinka, kterou přinesla novela živnostenského zákona, se týká stěhování podnikatelů. Jestliže mají živnostníci místo podnikání na stejné adrese, kde bydlí, stačí jim tuto skutečnost dopředu ohlásit živnostenskému úřadu. Při samotném stěhování se již nemusí starat o nahlašování změny adresy místa podnikání. Živnostenský úřad si příslušnou adresu zjistí z evidence obyvatel.

Všechny změny na jednom místě

Poslední hlavní změnou je rozšíření nabídky služeb centrálních registračních míst (CRM). Novela podnikatelům umožní, aby na CRM mohli oznámit i správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, úřadu práce nebo zdravotní pojišťovně změnu údajů, kterou neoznamují přímo živnostenskému úřadu. K tomuto účelu slouží Jednotný registrační formulář.

Zdroj: Podnikatel.cz
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina