archív aktualít rok 2012

Výsledky konjunkturálneho prieskumu v obchode v júni 2012

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Indikator_dovery_6-2012Indikátor dôvery v obchode (1,7) klesol v júni v porovnaní s májom o 5,6 percentuálneho bodu (p.b.) najmä vplyvom pesimistickejších hodnotení očakávanej podnikateľskej situácie.

Súčasnú podnikateľskú situáciu hodnotí 82 % respondentov ako priaznivú resp. primeranú sezóne. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti kleslo saldo v porovnaní s májom o 1 p.b. Negatívne hodnotenia prevládajú vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s potravinami, nápojmi a tabakom a opravy motorových vozidiel. Z veľkostného hľadiska je najviac nepriaznivých odpovedí od firiem s 20 až 49 zamestnancami. Z územného hľadiska prevažujú negatívne hodnotenia nad kladnými vo všetkých krajoch okrem Bratislavského, Banskobystrického a Košického.

Úroveň zásob v máji zostala nezmenená a 84 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne. Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 21 % respondentov a 69 % respondentov so zmenami neuvažuje. Saldo v tomto ukazovateli po očistení od vplyvu sezónnosti kleslo o 16 p.b. na hodnotu 10. Požiadavky na dodávateľov budú zvyšovať respondenti všetkých sektorov okrem predaja a opravy motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách a krajoch okrem Trenčianskeho. Pri hodnotení očakávanej podnikateľskej situácie na najbližšie tri mesiace sú respondenti naďalej pesimistickí: saldo v tomto ukazovateli kleslo oproti máju o ďalších 16 p.b. Napriek tomu prevládajú priaznivé hodnotenia vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s ostatným tovarom, veľkostných skupinách okrem firiem s 20 až 49 zamestnancami a krajoch okrem Trenčianskeho a Žilinského.

Vo vývoji zamestnanosti sa v porovnaní s májom očakáva jej pokles (saldo sa znížilo o 8 p.b. na hodnotu 9). Znižovanie zamestnancov predpokladajú v maloobchode s ostatným tovarom a v predaji a oprave motorových vozidiel vrátane predaja náhradných dielov. Nové pracovné príležitosti budú najmä v maloobchode s pohonnými hmotami. Z veľkostného hľadiska budú rušiť miesta firmy s počtom zamestnancov do 99 osôb. Tvorba pracovných miest sa očakáva len vo firmách so 100 a viac zamestnancami. Z územného hľadiska možno očakávať znižovanie vo všetkých krajoch okrem Bratislavského a Trnavského. Celkove s prijímaním nových zamestnancov počíta len 19 % respondentov.

Pri hodnotení očakávaného vývoja cien predpokladá ich rast len 14 % respondentov, z toho 17 % očakáva rast výraznejší a takmer polovica (49 %) podobný ako v máji. Ceny budú zvyšovať respondenti všetkých sektorov obchodu okrem maloobchodu s ostatným tovarom a motorovými vozidlami. Viac ako štyri pätiny (86 %) z oslovených predpokladá, že vývoj cien ostane nezmenený resp. bude mať klesajúcu tendenciu. Výsledné saldo (7) je v porovnaní s ostatným mesiacom nižšie o 4 p.b. Medzi faktory, ktoré obmedzujú rast obratu, zaradili respondenti predovšetkým konkurenciu (29 %), nízky dopyt (25 %) a legislatívu (15 %). Konkurenciu označili ako najvýraznejší obmedzujúci faktor respondenti všetkých sektorov okrem maloobchodu s ostatným tovarom a potravinami, nápojmi a tabakom. Problémy so zvyšovaním obratu nemá 15 % respondentov, čo je v porovnaní s májom o 3 % viac.

Zdroj: SŠÚ

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina