archív aktualít rok 2012

Augustové odvody živnostníkov v SR budú už po novom

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

MSP11Prijatím nových zákonov v NR SR sa od 1. júla 2012 výrazne mení viacero povinností. Výška povinných odvodov živnostníkov sa vypočítavá z ich príjmov za minulý rok. Povinné poistenie je splatné do 8. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý platí poistné. Prvá platba po novom je splatná do 8. augusta 2012.

Každý, kto vlani zarobil podľa daňového priznania viac ako 4078 €, musí povinne platiť poistné. Týka sa to viac ako 286 tisíc živnostníkov. Ak vlaňajší príjem túto sumu (4078,68 €) nedosiahol, zaniká povinné poistenie. Živnostník musí do 9. júla zaplatiť poistné za mesiac jún a zároveň podať odhlášku z poistného. Nový živnostník, ktorého sa naopak táto povinnosť týka, musí podať prihlášku do 9. júla a za mesiac júl zaplatiť poistné do 8. augusta. Minimálny vymeriavací základ je 44,2 % ako 1/12 všeobecného vymeriavacieho základu za predchádzajúci rok.

Plateniu sa živnostníci nevyhnú ani do zdravotnej poisťovne. Výška odvodu sa vypočíta tak, že sa zisk vydelí koeficientom 2,14. Mesačný vymeriavací základ je 1/12 z ročného základu. Minimálny vymeriavací základ je vo výške 339,89 €, maximálny 2307 €. Mesačný preddavok na zdravotné poistenie je vo výške 14 % z mesačného vymeriavacieho základu. Predstavuje to: minimálne 47,58 €, maximálne 322,98 €.

Platby v roku 2013 budú vychádzať zo zisku živnostníka, ktorý sa vyráta ako hrubý príjem. Z neho sa však neodpočítajú nezdaniteľné časti základu dane. Po novom sa však bude platiť až v januári 2013.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina