archív aktualít rok 2012

Pripravujú podnikateľskú misiu do Nórska

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Misia_do_NorskaSekcia obchodníkov s nábytkom tvorí v rámci Zväzu spracovateľov dreva SR asi pätinu členských organizácií. Úzko spolupracuje a kooperuje najmä s Nábytkárskou sekciou. Spoločným riešením je odbyt slovenského nábytku vyrobeného vo firmách, ktoré sú tiež členskými spoločnosťami zväzu.

Výrobná a odbytová situácia v segmente nábytok boli predmetom dvoch májových a júnových zasadnutí sekcie. Obchodníci – pod vedením predsedníčky Ing. Kvetoslavy Dedinskej – konkretizovali prípravu propagačných akcií. S konkrétnou ponukou výrobcov nábytku členov ZSD SR oslovia konečných zákazníkov v predajniach. Pripravujú letákovú akciu jesennej ponuky nábytku v špeciálne upravených cenách.

Dosiahnuté ekonomické ukazovatele obe sekcie detailne spracovali do tabuliek a grafov, čo poslúži analýze trhu a ďalšiemu osloveniu zákazníkov. Malo by sa to premietnuť do podkladov inovovaných výrobných zámerov Nábytkárskej sekcie na 4. štvrťrok 2012 a organizovanie Kontraktov slovenského nábytku. Sekcia obchodníkov s nábytkom pripravuje podnikateľskú misiu do Nórska (1.–5.9.2012).

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina