archív aktualít rok 2012

Prvá slovenská doska má 17 rokov

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Dosky_DOKAPresne pred 17. rokmi – 13. júna 1995 – vyrobili prvú slovenskú dosku DOKA, po modernizácii spoločného slovensko-rakúskeho podniku DOKA – SMREČINA v Banskej Bystrici. Prvý kontakt medzi oboma firmami bol pred 20. rokmi (1992).

Výrobný podnik potom založili v roku 1994 ako jednu z prvých výrobných firiem so zahraničnou účasťou na spracovanie drevnej hmoty. Firmu transformovali pred 15. rokmi na DOKA DREVO s.r.o. a majiteľom sa stala rodinná firma Umdasch z Amstettenu (Rakúsko).

Finálnym produktom sú 3-vrstvové debniace dosky, špeciálne zlepené z tenkých lamiel. Odolné sú voči vysokým teplotám a poveternostným vplyvom. Nalisovaná vrstva syntetickej živice zabraňuje podstatnému úniku betónu. Lamely vyrábajú zo suchého smrekového reziva.

Produkciu vyrábajú pre odbytovú firmu DOKA, ktorá ich dodáva do Slovinska, Rakúska, Nemecka, Českej republiky a na Slovensko. Hlavným použitím je debnenie náročných stavieb, na lešenie a skladovacie plošiny. Prvé desaťročie závodu charakterizovala denná produkcia 600 m² dosiek. Najstaršia linka v závode musela každých 60 sekúnd vyrobiť zmontovanú dosku akéhokoľvek rozmeru.

Slovenským konateľom firmy DOKA DREVO, s.r.o. je od prvých kontaktov Ing. Marián Laššák, CSc. Charakterizuje výrobnú kapacitu závodu: „Produkujeme 3,5 mil. m² dosiek ročne v troch zmenách. V jednej zmene môžeme vyrobiť 1,2 mil. m² ročne a plánované je zvyšovanie produkcie dosiek na 1,7 mil. m² v roku 2016. Na to spotrebujeme ročne 120 tis. m³ reziva, v roku 2016 až 200 tis. m³. Produktivita práce na zamestnanca bude predstavovať 10.800 m² dosiek. V prvom roku výroby bola produkcia iba 3700 m². Pri porovnaní objemu výroby na začiatku a v predkrízovom roku 2007 to predstavovalo 5-násobné zvýšenie.“

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina