archív aktualít rok 2012

„Nadstandardní“ hospodaření Lesů ČR pokračuje

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Les_nastojatoJen za první tři měsíce letošního roku (leden – březen) dosáhly Lesy ČR hospodářského výsledku ve výši 2,083 miliardy korun. Podle generálního ředitele státního podniku Svatopluka Sýkory se tím nadále prokazuje, že parametry lesnických tendrů byly nastavené správně.

 „Jejich ekonomická výhodnost pro podnik se osvědčila v loňském roce a je jasně patrná i na HV za první čtvrtletí. Současně se potvrzuje již v minulosti vedením podniku prezentované stanovisko, že dosahování ekonomických výsledků v řádu miliard by se pro podnik typu Lesy ČR mělo stát jakýmsi standardem,“ říká ředitel. Dosažený výsledek je z 92 % tvořen hlavní činností podniku. Zanedbatelný podíl má prodej majetku (2 %) a finanční HV 6 %.

Lesy ČR podle vyjádření svého mluvčího Zbyňka Boublíka letos zvýší finanční prostředky na péči o les, které půjdou především do pěstební činnosti, výstavby a údržby lesní infrastruktury a vodních toků.

Rekordních hospodářských výsledků Lesy ČR dosahují již třetím rokem a patřičně se tím umí pochlubit. Jde o výsledky, kterých za celou dosavadní dvacetiletou historii podnik nikdy nedosahoval. Auditovaný hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2011 je ve výši rekordních 5,275 miliardy korun. Již v roce 2010 však podnik dosáhl HV před zdaněním ve výši 3,160 miliardy Kč. Ekonomické výsledky podniku za poslední 3 roky jsou násobky výsledků v letech předchozích – dřív bylo hospodaření podniku ve stovkách milionů nyní je v miliardách, a to při obdobné kapacitě, výkonnosti a rozsahu činnosti podniku.

Na druhé straně je pravdou i to, že tak špatně, jako v posledních dvou letech, na tom dosud nebyly tuzemské pilařské provozy, a to nejen ty nejmenší.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina