archív aktualít rok 2012

Malé a stredné firmy zamestnávajú 97,7 % všetkých zamestnancov

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Snem_SZZ_2012Na sneme Slovenského živnostenského zväzu (11. mája 2012) si delegáti  živnostenských spoločenstiev a cechov pripomenuli 20. výročie opätovného vzniku spoločenstva. Živnostenský zväz založili v roku 1992 a považujú sa za nástupnícku organizáciu, ktorá existovala do roku 1952. V hlavnom referáte prezident SŽZ Stanislav Čižmárik zhodnotil výsledky činnosti v roku 2011 a za 20 rokov.

V hodnotení uviedol, že potenciál, ktorý má SR v živnostníkoch, v remesle a malých podnikoch si spoločnosť málo uvedomuje. Naopak neustále útoky poškodzujú tento stav a odrádzajú aj mladú generáciu od záujmu o tieto profesie. Keby spoločnosť viac investovala do týchto podnikov a pomohla zlepšiť podmienky pre ich rozvoj, reálne by sa zvýšila šanca zamestnanosti a ďalšej ponuky pracovných príležitostí, tiež možnosť dlhodobo udržateľného rozvoja Slovenska. Pomohli založiť 65 živnostenských spoločenstiev a cechov. Členskú základňu dnes už tvorí iba 17 z nich, ktoré reprezentujú 20 tisíc pracovných  miest.

Slovensko za uplynulé 2 desaťročia nedokázalo vybudovať silnú strednú podnikateľskú vrstvu. Štruktúra podnikov o tom hovorí: len 2,3 % všetkých podnikov sú stredné a veľké, až 97,7 % predstavujú mikro- a malé firmy do 50 zamestnancov. Pritom významné je, že práve tieto už dnes vytvárajú 1,4 mil. pracovných miest (takmer 65 %). Nie je pravda, že veľké firmy a nadnárodné spoločnosti zabezpečujú najvyššiu zamestnanosť, veď zamestnávajú len 755 tis. osôb.

Slovenský živnostenský zväz zastrešuje cechy a združenia reprezentujúce rôzne profesie, ale najmä remeslá v stavebníctve, malej výrobe a službách. Práve tu pociťuje nedostatok absolventov odborných škôl. Z viacerých cechov dostali podnety na zlepšenie súčasného stavu. Problematiku už viackrát diskutovali s riaditeľmi odborných škôl a získali veľa podnetov. Tie zásadné, bez uplatnenia ktorých žiadne podružné riešenia nemajú požadovaný účinok, zhrnuli do základných požiadaviek a predložili ministrom školstva a práce, sociálnych vecí a rodiny.

Delegáti predložili výzvu vláde, v ktorej požadujú podporu zlepšenia odborného vzdelávania a zavedenia systému duálnej prípravy v živnostenských a malých podnikoch, najmä v remeselných odboroch, s cieľom skvalitniť zručnosť absolventov a zvýšiť šancu mladým pre ich uplatnenie na trhu práce.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina