archív aktualít rok 2012

Pilaři sdruženi v SDP budou rokovat v západních Čechách

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

SDP_OS_jaroPravidelné jarní odborné setkání Společenstva dřevozpracujících podniků v České republice (SDP), spojené s Výroční valnou hromadou, se letos uskuteční 1. 6. 2012 v regionu jižního Plzeňska. Zástupci malých a středních pilařských provozů, seskupených v tomto sdružení, se tentokrát sejdou na půdě akciové společnosti KLAUS Timber se sídlem v Kladrubcích, která se zabývá pořezem kulatiny a zpracováním řeziva formou výroby palet, přepravních beden a ostatních  druhů dřevěných obalů.

Účastníci setkání si nejprve prohlédnou pilařský provoz a.s. KLAUS Timber v Drahkově s ročním pořezem okolo 40 tis. m3 smrkové kulatiny. Po přemístění do sídla společnosti v Kasejovicích bude následovat prohlídka hlavního závodu firmy na výrobu palet a dřevěných obalů, vybaveného mimo jiné i moderní automatizovanou paletovací linkou.

Vlastní Výroční valná hromada proběhne v odpoledních hodinách v nedalekém Nepomuku v restaurantu Švejk místního hotelu U zeleného stromu. Po jejím skončení bude pokračovat tradiční program SDP zaměřený především na vývoj situace v zásobování dřevní hmotou na tuzemském trhu a na opatření související s touto stále žhavou problematikou, která představenstvo SDP učinilo od listopadového odborného setkání, a to jak samostatně, tak ve spolupráci s Konfederací lesnických a dřevařských svazů či s jinými sdruženími a asociacemi. Po ukončení oficiální části programu se zájemci budou moci zúčastnit neformální diskuse.

Akce bude již tradičně otevřena také zájemcům z řad odborné veřejnosti, kteří nejsou členy sdružení. Členské firmy již obdržely elektronickou pozvánku s podrobným časovým harmonogramem odborného setkání. Ostatní zájemci mohou získat podrobnější informace na webových stránkách www.sdpcr.cz a svoji účast si musí dohodnout s tajemníkem SDP ČR Ing. Novákem na adrese: Společenstvo dřevozpracujících podniků ČR, Vančurova 7, 586 01 Jihlava, tel.: 567 308 891, e-mail: fandanovak@volny.cz.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina