archív aktualít rok 2012

Pozitívne odkazy minulosti

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

KonopkaPre subjekty kooperujúce so sférou lesného hospodárstva a pre zamestnancov v prvovýrobe lesného hospodárstva zrealizovalo Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene (LDM) informačnú konferenciu s medzinárodnou účasťou „Pozitívne odkazy minulosti“. Konferencia sa uskutočnila  25. – 26. apríla 2012 v rámci Programu rozvoja vidieka 2007–2013.

Na konferencii odznelo 25 referátov a koreferátov v troch tematických okruhoch:
1. Vznik a formovanie lesníctva na Slovensku
2. Vývoj infraštruktúry v lesnom hospodárstve na Slovensku
3. Spoločenské a kultúrne aspekty lesníctva na Slovensku

Garant obsahového zamerania projektu doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc. predniesol aj hlavný referát na úvod konferencie. Pri zostavovaní koncepcie odborníčky z LDM poskytli priestor témam pracovných prostriedkov a technológií v lese, možnostiam využitia horskej energie, trendom mechanizácie v ťažbovo-dopravných technológiách, dokumentovaniu práce v minulosti, priblíženie historických predmetov, využívanie starých máp, lesných železničiek, pôvodných budov. Nadviazali na vlaňajší seminár „Smrečiny“.

Doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc. (1940) je predsedom Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied. Patrí medzi špičkových lesných odborníkov v SR. Podieľa sa aj na vypracovaní strategických a koncepčných dokumentov lesníctva v EÚ.

Foto: doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina