archív aktualít rok 2012

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie míří do Čech

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

ZateplovaniV roce 2010 schválila Evropská rada a Evropský parlament revizi směrnice 91/2002/ES s názvem Směrnice o energetické náročnosti budov (přepracování) z 19.5.2010 pod číslem 31/2010/EU. Revidovaná směrnice vytyčuje cíle Evropského společenství v oblasti energetiky do roku 2020 rozpracováním a úpravou kroků vedoucích ke snížení energetické spotřeby energie v Evropě.

Záměrem je dosáhnout v roce 2020 snížení spotřeby energie o 20 %, snížení emisí skleníkových plynů o 20 % a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů také na 20 % celkové výroby energie v Evropě v porovnání s rokem 1990. Jedním z kroků, jak tohoto záměru dosáhnout, je i realizace budov s téměř nulovou spotřebou energie. Základním požadavkem je, aby do 31.12.2020 všechny nové budovy byly „budovami s téměř nulovou spotřebou energie“ a po 31.12.2018 nové budovy užívané a vlastněné orgány veřejné správy byly budovami s téměř nulovou spotřebou energie. Pro účely směrnice se „budovou s téměř nulovou spotřebou energie“ rozumí objekt, jehož energetická náročnost je velmi nízká. Téměř nulová či nízká spotřeba energie by měla být ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů, včetně energie vyráběné v místě stavby či v jeho okolí. Tento ambiciózní cíl bude realizován na základě vnitrostátního plánu, který si musí každá země připravit a stanovit v něm, jakým způsobem bude postupovat a které budovy z tohoto požadavku budou vyjmuty. Důraz je kladen na nákladovou efektivnost opatření vedoucích k nízké energetické náročnosti budov.
V České republice řeší tuto problematiku zákon č. 406/2000 Sb. Ten prošel od doby svého vzniku celkem jedenácti změnami, které v menší či větší míře reflektovaly okamžité potřeby, vyplývající ze změny místních i mezinárodních podmínek. V současnosti probíhá schvalování novely tohoto zákona, která by měla vstoupit v platnost 1.1.2013. Také probíhají práce na novelizaci navazujících vyhlášek, např. vyhláška č. 148/2007 o energetické náročnosti budov, která bude řešit podrobněji problematiku budov s téměř nulovou spotřebou energie, a to definováním požadavků na konstrukce a systémy technických zařízení budov.

Zdroj: IBF

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina