archív aktualít rok 2012

Pracovné stretnutie delegátov ZSD SR s ministrom hospodárstva SR

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

ZSDSR_MHSRV utorok 24. apríla 2012 prijal minister hospodárstva SR Ing. Tomáš Malatinský delegáciu Zväzu spracovateľov dreva SR v zložení Ing. Igor Patráš, prezident ZSD SR,  Ing. Kvetoslava Dedinská, 1. viceprezidentka ZSD SR, Ing. Igor Kuzma, viceprezident ZSD SR, Ing. Jozef Zajko, člen predstavenstva ZSD SR a Ing. Vladimír Šrámek, konateľ DECODOM, spol. s r.o. Topoľčany.

Témami rokovania boli:
• predstavenie aktuálneho stavu slovenského nábytkárskeho priemyslu a obchodu s nábytkom,
• rozvojové ambície a predpoklady rozvoja s dôrazom na zvyšovanie zamestnanosti,
• požiadavky na rezortné ministerstvá na podporu rozvoja nábytkárskeho priemyslu ako súčasti lesnícko-drevárskeho komplexu,
• zabezpečiť rovnocenné podmienky pre domácich a zahraničných investorov,
• vytvoriť systém ochrany pred importom zdraviu ohrozujúceho nábytku najmä z ázijských krajín (preukazovanie pôvodu a kvality použitého materiálu),
• zvýšenie kvality odborného školstva v spolupráci s ostatnými rezortnými ministerstvami,
• podporné mechanizmy na podporu exportu a konkurencieschopnosti na zahraničných trhoch.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina