archív aktualít rok 2012

Novinky v oblasti českých technických norem

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Normy2Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 5. 2012) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 04/2012

• ČSN ISO 13194 (26 9125) • Ohradové palety – Základní požadavky a metody zkoušení
• ČSN EN 1570-1 (27 5011) • Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly – Část 1: Zdvihací stoly sloužící do úrovně dvou pevných nakládacích míst
• ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče
• ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování (změna Z1)
• ČSN 36 0340-1 IEC 61-1:1990 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 1: Patice pro zdroje světla (změna Z35)
• ČSN 36 0340-1 IEC 61-1:1990 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 1: Patice pro zdroje světla (změna Z36)
• ČSN EN 60335-2-53 ed. 2:2004 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-53: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro vytápění saun (změna Z1)
• ČSN EN 60335-2-53 ed. 3 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-53: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro vytápění saun a infračervené kabiny
• ČSN EN ISO 13260 (64 6431) • Potrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Stanovení odolnosti vůči kombinovanému působení teplotních cyklů a vnějšího zatížení
• ČSN EN ISO 4628-6 (67 3071) • Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 6: Hodnocení stupně křídování metodou samolepicí pásky
• ČSN EN ISO 1518-2 (67 3086) • Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti vrypu – Část 2: Zkouška při proměnném zatížení
• ČSN EN ISO 12137 (67 3087) • Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti poškrábání
• ČSN EN ISO 12543-1 (70 1015) • Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Část 1: Definice a popis součástí
• ČSN EN ISO 12543-2 (70 1015) • Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Část 2: Vrstvené bezpečnostní sklo
• ČSN EN ISO 12543-3 (70 1015) • Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Část 3: Vrstvené sklo
• ČSN EN ISO 12543-4 (70 1015) • Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Část 4: Metody zkoušení stálosti
• ČSN EN ISO 12543-5 (70 1015) • Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Část 5: Rozměry a opracování hran
• ČSN EN ISO 12543-6 (70 1015) • Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Část 6: Vzhled
• ČSN EN 490 ed. 2 (72 3240) • Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn – Specifikace výrobku
• ČSN EN 490:2005 (72 3240) • Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn – Specifikace výrobku (změna Z1)
• ČSN EN 1991-1-3:2005 (73 0035) • Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem (změna Z4)
• ČSN EN 1991-1-6:2006 (73 0035) • Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-6: Obecná zatížení – Zatížení během provádění (změna Z4)
• ČSN 73 0042 (73 0042) • Tlaky čerstvého betonu na svislé konstrukce bednění
• ČSN EN 15804 (73 0912) • Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Zásadní pravidla pro produktovou kategorii stavebních výrobků
• ČSN EN 15942 (73 0913) • Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Formát komunikace mezi podniky
• ČSN 75 6101 (75 6101) • Stokové sítě a kanalizační přípojky
• ČSN EN ISO 17071 (79 3858) • Usně – Fyzikální a mechanické zkoušky – Stanovení „fogging“ charakteristik
• ČSN EN ISO 17230 (79 3861) • Usně – Fyzikální a mechanické zkoušky – Stanovení tlaku při pronikání vody
• ČSN EN ISO 17074 (79 3862) • Usně – Fyzikální a mechanické zkoušky – Stanovení odolnosti vůči vodorovnému šíření plamene
• ČSN EN ISO 17231 (79 3864) • Usně – Fyzikální a mechanické zkoušky – Stanovení vodoodpudivosti oděvnických usní
• ČSN EN ISO 2411:2001 (80 0830) • Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Zjišťování přilnavosti povrstvení (oprava 1)
• ČSN EN 15372:2008 (91 0651) • Nábytek – Pevnost, trvanlivost a bezpečnost – Požadavky na nebytový stolový nábytek (oprava 1)
• ČSN EN 71-1:2012 (94 3095) • Bezpečnost hraček – Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti (oprava 1)

Technické normy zrušené k 1. 5. 2012

• ČSN ISO/TR 8502-1 (03 8222) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu – Část 1: Provozní metody pro rozpustné korozní produkty železa (vydání: červen 1996)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídící znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách

(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídící znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina