archív aktualít rok 2012

Výstava Nábytok a interiér – slovenský dizajn na medzinárodnej súťaži o Cenu profesora Halabalu

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Plagat_Cena_prof_HalbaluPo reinštalácii úspešných súťažných návrhov uplynulého 7. ročníka Ceny profesora Halabalu v bratislavskej galérii Satelit sa putovná výstava presunula do Poľska. Vernisáž sa uskutočnila na pôde Slovenského inštitútu vo Varšave v pondelok 16. apríla 2012 a výstava potrvá až do 11. mája.

Cena profesora Halabalu sa v uplynulých ročníkoch formovala ako československá súťaž – zúčastňovali sa jej iba študenti zo Slovenskej a Českej republiky. Vo februári 2012 došlo k odsúhlaseniu úprav štatútu súťaže, ktoré umožňujú účasť v súťaži aj študentom z ostatných štátov Európskej únie.

Výstava v Slovenskom inštitúte vo Varšave má okrem iného za cieľ propagovať aj túto informáciu a vyzvať poľských študentov dizajnu k účasti v pripravovanom 9. ročníku súťaže v roku 2013. Prvý  ročník s rozšírenou medzinárodnou účasťou sa symbolicky uskutoční v roku 2013, kedy organizátor súťaže a jeden z jej odborných garantov – Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov Technickej univerzity vo Zvolene oslávi jubilejných 25 rokov svojho vzniku.

Súťažné podmienky 9. ročníka Ceny profesora Halabalu budú oficiálne zverejnené na webovej stránke Technickej univerzity vo Zvolene 1. decembra 2012.

Pripomeňme si, že uplynulý 7. ročník Ceny profesora Halabalu vyvrcholil v novembri 2011. Do súťaže bolo prihlásených 95 návrhov z ôsmich vysokých škôl Slovenskej a Českej republiky. Podrobné informácie a ocenených laureátoch nájdete tu.

Cena_prof_Halabalu_Varsava1Ceny a uznania najlepším projektom v štyroch súťažných kategóriách udelila odborná komisia zložená z pedagógov zúčastnených škôl a riaditeľky Slovenského centra dizajnu. Porota pri svojom hodnotení prihliadala predovšetkým na koncept, komplexnosť riešenia, voľbu výrazových a vyjadrovacích prostriedkov, vhodnosť zvolených materiálov, inovatívny prístup a výnimočnosť návrhov.

Siedmy ročník súťaže bol výraznejšie zameraný na posilnenie komunikácie s odbornou praxou. Okrem poroty boli prizvaní na hodnotenie aj zástupcovia renomovaných slovenských a českých výrobných firiem, ktorí udelili dvanásť špeciálnych ocenení. Ocenení študenti získali ponuky na platené stáže v podnikoch, realizáciu prototypov k svojim budúcim projektom, či možnosť dojednania zmluvy o zaradení oceneného návrhu do štandardného výrobného sortimentu firmy. To sa v prípade oceneného Modulového vešiakového systému autorky Jany Kučerovej už aj podarilo zrealizovať. Slovenský výrobca dizajnového nábytku JAVORINA, v.d., Spišská Belá, ktorý návrh zaradil do výrobného sortimentu ho predstavil v marci 2012 v rámci svojej výstavnej expozície na veľtrhu Nábytok a bývanie v Nitre.

Cena_prof_Halabalu_Varsava2Súťaž nesie meno Jindřicha Halabalu, ktorý bol výraznou osobnosťou nábytkárskej tvorby v bývalom Československu 20. storočia. Od medzivojnového obdobia až do svojej smrti v roku 1978 sa významne podieľal na zvyšovaní úrovne bývania a tvorbe nového, moderného životného štýlu.

Odbornými garantmi a striedavo aj organizátormi súťaže o Cenu profesora Halabalu sú na Slovensku Technická Univerzita vo Zvolene a v Čechách Mendelova Univerzita v Brne. Súťaž sa koná od roku 2005 periodicky v ročných intervaloch.

Hlavými cieľmi podujatia sú dlhodobá kontinuálna podpora vzostupu kvality študentských prác, vytvorenie priestoru pre konfrontáciu tvorivých názorov na medzinárodnej úrovni a posilnenie komunikácie akademického prostredia s odbornou praxou.

Putovná výstava Ceny profesora Halabalu sa predstaví v tomto roku aj Berlíne ako satelitná výstava dizajnérskeho festivalu DMY a tiež v Budapešti.

Cena_prof_Halabalu_Varsava3Autor: Mgr. Elena Farkašová, kurátor výstavy
Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
Technická univerzita vo Zvolene
 
Foto 1 a 2: Atmosféra vernisáže výstavy v Slovenskom inštitúte vo Varšave
Foto 3: Časť inštalovanej expozície ocenených prác
(Foto: archív autorky)
 
MKSR_lglow
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina