archív aktualít rok 2012

Novinky v technických normách SR

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Zatazenie_dnehomSlovenský ústav technickej normalizácie vydal 1.3.2012 novú národnú prílohu NA1 k STN EN 1991-1-3 Eurokód. 1. Zaťaženie konštrukcií, časť 1-3: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia snehom. Národná príloha obsahuje CD s interaktívnymi mapami snehových oblastí, nahrádza STN EN 1991-1-3/NA z decembra 2004 v celom rozsahu. Tlačená verzia obsahuje aj farebné mapy charakteristických a mimoriadnych zaťažení na formáte A3. Súčasťou elektronickej verzie je interaktívna mapa priamo v texte normy.

Druhou vydanou zmenou je STN EN 1998-1/NA Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy. Národná príloha obsahuje novú mapu oblastí seizmického ohrozenia, nelíši sa oproti predchádzajúcej v hodnotách ale v geografických polohách. Mapa je súčasťou normy, má formát A3 v čiernobielom prevedení, zóny sa líšia v stupňoch šedej farby. Dopĺňa ju tabuľka hodnôt referenčného špičkového seizmického zrýchlenia pre všetky sídla SR nad 5 tisíc obyvateľov.

Slovenský ústav technickej normalizácie (Karloveská 63, Bratislava) ponúka v apríli 2012 úplné znenie 153 nových STN, 21 zmenených noriem a 8 opravených noriem.

Pre remeselníkov sme vybrali normy spojovacích súčiastok:
STN EN ISO 4753 Zakončenie súčiastok s vonkajším metrickým závitom ISO
STN EN ISO 4014 Skrutky so šesťhrannou hlavou, výrobné triedy A a B
STN EN ISO 4016 Skrutky so šesťhrannou hlavou, výrobná trieda C
STN EN ISO 8765 Skrutky so šesťhrannou hlavou s jemným metrickým závitom, výrobné triedy A a B
STN EN ISO 1207 Skrutky s valcovou hlavou, výrobná trieda A
Pre projektantov drevostavieb:
STN EN 15780 (12 7074) Vetranie budov. Vzduchovod. Čistota vetracej sústavy
STN EN 15726 (12 8032) Vetranie budov. Difúzia vzduchu. Merania v obsadenej zóne klimatizovaných/vetraných miestností na hodnotenie tepelnej a akustickej pohody
Stavebné kovanie pre výrobcov drevených okien a dverí:
STN EN 13126-1 (16 6015) Kovanie na okná a balkónové dvere. Požiadavky  a skúšobné metódy. Časť 1: Spoločné požiadavky na všetky typy kovaní
STN EN 13126-3 (16 6015) Časť 3: Kľučky používané prednostne na sklopné a otváravé, otváravé a sklopné a iba otváravé okná a  balkónové dvere
STN EN 13126-5 (16 6015) Časť 5: Zariadenia zabraňujúce otváraniu okien a balkónových dvier
Pre spracovateľov tvrdých drevín:
STN EN 13145 + A1 (49 1406) Železnice. Trať. Drevené priečne a výhybkové podvaly (konsolidovaný text)
Pre čalúnnikov:
STN EN ISO 17186 (79 186) Usne. Fyzikálne a mechanické skúšky. Stanovenie hrúbky povrchovej vrstvy
TNI CEN/TR 16298 (80 0897) Textílie a textilné výrobky. Inteligentné textílie. Definície, kategorizácia, aplikácie a potreby normalizácie.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina