archív aktualít rok 2012

Lesy ČR se brání: Zákon jsme neporušili

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Logo_LCRNejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) včera zveřejnil informaci o provedených kontrolách ve státním podniku Lesy České republiky (LČR). Ze zprávy mj. vyplývá, že podnik ve dvou případech porušil zákon o veřejných zakázkách, a to v případě nákupu vozů pro vedení podniku a v případě zakázky na dražby zbytného nemovitého majetku.

Dále v oblasti nájmu majetku pro potřeby státního podniku bylo např. zjištěno, že Lesy ČR uhradily ke dni 31.12.2010 za vybavení kanceláří nábytkem soukromému subjektu celkem 810 tis. Kč, přestože celková hodnota tohoto nábytku činila 191 tis. Kč.

Přestože Lesy ČR provozují podnikatelskou činnost s majetkem státu, podle NKÚ v některých případech postupovaly tak, jako by hospodařily s majetkem vlastním, avšak s tím, že rizika přenesly na stát.

Kontrola byla prováděna od listopadu 2010 do července 2011. Kontrolovaným obdobím byly roky 2009 a 2010, v případě věcných souvislostí i období předchozí a období do ukončení kontroly.

LČR podle očekávání vyslovily nesouhlas se závěry kontroly a všechna obvinění NKÚ označují za nepodložená, zkreslená nebo nepravdivá. Ve své reakci doslova uvádí: „Se závěry NKÚ podnik nesouhlasí, nejsou podloženy racionálními podklady, mají výrazně subjektivní charakter. NKÚ by měl během svých kontrol zjišťovat porušení zákona, ale protože žádné nenašel, je plný subjektivních názorů a soudů. Po faktické stránce je jasné, že u LČR k porušení zákona nedošlo a tak to také vyplývá z kontrolního závěru. Z jeho vyznění je vidět, že se NKÚ snaží za každou cenu najít cokoli, co by mohlo vzbudit mediální zájem. Důkazem toho je i neustálé prodlužování kontroly a vydání kontrolního závěru až po více než tři čtvrtě roce.“

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina