archív aktualít rok 2012

Novinky v oblasti českých technických norem

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

NormyÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 3. 2012) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů, využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 02/2012

ČSN EN 12369-2 (49 1717) • Desky na bázi dřeva – Charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí – Část 2: Překližované desky
• ČSN EN ISO 6272-1 (67 3088) • Nátěrové hmoty – Zkoušky rychlou deformací (odolnost proti úderu) – Část 1: Zkouška padajícím závažím, velká plocha úderníku
• ČSN EN ISO 6272-2 (67 3088) • Nátěrové hmoty – Zkoušky rychlou deformací (odolnost proti úderu) – Část 2: Zkouška padajícím závažím, malá plocha úderníku
• ČSN EN 1998-2:2007 (73 0036) • Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 2: Mosty (změna A2)
• ČSN EN ISO 26800 (83 3512) • Ergonomie – Všeobecný přístup, principy a koncepty
• ČSN EN 15440:2011 (83 8303) • Tuhá alternativní paliva – Metody stanovení obsahu biomasy (oprava 1)
• ČSN EN 15442 (83 8320) • Tuhá alternativní paliva – Metody vzorkování
• ČSN EN 15443 (83 8321) • Tuhá alternativní paliva – Metody přípravy laboratorního vzorku
• ČSN EN 71-1 (94 3095) • Bezpečnost hraček – Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti
• ČSN EN 71-2 (94 3095) • Bezpečnost hraček – Část 2: Hořlavost

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách

(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina