archív aktualít rok 2012

Posudzovanie životného cyklu materiálov a produktov

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Dreveny_nabytokCentrum ARCHA usporiada v knižnici MatériO (Továrenská 10 v Bratislave) odborný seminár Posudzovanie životného cyklu materiálov a produktov. Zaujímavú tému prednesie doc. Ing. Vladimír Kočí, PhD. Odborný seminár sa uskutoční vo štvrtok 16. februára 2012 o 15:00. Účasť na prednáške je v rámci finančnej podpory EU zdarma, len  na základe e-mailovej registrácie cez redakcia@designin.sk do 14.2.2012.

Jeden vylosovaný účastník získa zdarma  knihu Materiology (v češtine) a ďalší traja predplatné magazínu A + D.

Program odborného seminára 16. februára 2012:

14:00 – 14:50 registrácia prítomných

15:00 – 16:30 prednáška

16:45 – 17:45 diskusia

Prednáška oboznámi prítomných s princípmi metódy LCA, jej aplikačným potenciálom ekodesignu a priblíži zaujímavé poznatky z praxe. Ukazuje sa,

že užívateľ priemyselných výrobkov svojim spotrebiteľským chovaním určuje,

či výrobky predstavujú záťaž prostredia. Prax dokazuje, že už pri navrhovaní materiálov pre nábytok treba dbať o ich technické a ergonomické vlastnosti,

aby ich použitie nemalo po skončení funkčnosti žiadne ekologické dopady.

Ilustračné foto: Správny výber materiálov pre výrobu nábytku a ich recyklácia po skončení životnosti spĺňa princípy metódy LCA.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina