archív aktualít rok 2012

Cenu získala aj drevárska firma

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Cena_LesySROSN vyhlásila rok 2011 za Medzinárodný rok lesov aby zvýšila povedomie o otázkach trvalo udržateľného obhospodarovania, ochrany a rozvoja všetkých typov lesov na planéte. Pri tejto príležitosti sa lesníci na Slovensku každý mesiac venovali niektorej z jeho funkcií. Udeliť Cenu š.p. Lesy SR sa rozhodol generálny riaditeľ Ing. Igor Viszlai. Každý mesiac odovzdal symbolickú Cenu osobnosti, ktorá sa zaslúžila o rozvoj a propagáciu lesov a podniku pre vytváranie správneho pohľadu v spoločnosti.

Cena má tvar stromčeka a pripomína logo Lesy SR, š.p. Vyrobená je z dubového dreva s nápisom na mosadznej tabuľke.

Nositeľmi Ceny sa v jednotlivých mesiacoch stali:

I.   Július Burkovský                          lesník, publicista, znalec ochrany prírody

II.  Rodinná firma Gašparík Makov   vysoko efektívne spracovanie slovenského dreva do finálnych výrobkov

III. Mária Behanovská                       predsedníčka Vidieckeho parlamentu Slovenska

IV. Doc. MUDr. Dušan Salát, CSc.   dlhoročné teoretické a praktické využívanie liečebnej funkcie lesa

V.  Ing. Peter Fleischer, PhD.           za zásluhy v oblasti ochrany prírody

VI. Ján Jánoš                                    lesník Vojenské lesy Malacky (pri obnove lesa 33 rokov)

VII. Ing. Ján Mičovský                       Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline

VIII. Vladimír Bárta                            fotograf prírody

IX.   Ing. Pavol Dendys                     pestovateľ lesa OZ Námestovo, Lesy SR: ocenený ako prvý zamestnanec podniku š.p. Lesy SR

X.   Pavol Kráľ                                   pracovník ŠL TANAP – organizátor čistenia vôd

XI.  Pavol Michalík                            emeritný profesor Strednej lesníckej školy B. Štiavnica

XII. Martin Dušička                            redaktor spravodajskej televízie TA3

Foto: Jediný predstaviteľ drevárskej firmy Mgr. Ján Gašparík (vľavo) prevzal Cenu z rúk generálneho riaditeľa š.p. Lesy SR Ing. Igora Viszlaia

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina