archív aktualít rok 2012

S aspektom na sociálne bývanie

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

AkademiciStretnutie riešiteľských kolektívov v rámci International Visegrad Found Bratislava cez projekt Small Grants Program 11120058 sa uskutočnilo na rektoráte Technickej univerzity vo Zvolene. Kolektív odborníkov 4 univerzít má snahu riešiť prostredníctvom spoločného výskumného programu: Drevené stavby (zelené domy) s aspektom na sociálne bývanie.

Dvojdňového rokovania medzinárodného konzorcia Common Research V-4 sa zúčastnilo 27 odborníkov z Univerzity Šoproň (vedúci kolektívu prof. Šándor Molnár), Univerzity Poznaň (prof. Ryszard Guzenda), Mendlovej univerzity v Brne (Ing. Karel Kontorád), Technickej univerzity vo Zvolene (prof. Marián Babiak). Odborný program zorganizoval vedúci riešiteľského kolektívu Centra pre rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho a celulózovo -papierenského priemyslu Bratislava Ing. Stanislav Florek. Stretnutie nadväzovalo na predchádzajúce rokovania a dohodli znenie dokumentov: Memorandum o porozumení, Dohoda o konzorciu, Zmluva o nezverejňovaní, Vytvorenie web-stránky. Konzultovali viaceré návrhy možných výskumných riešení a ich prispôsobenie riešiteľským kapacitám jednotlivých partnerov s možnosťou využitia ich prístrojového a laboratórneho vybavenia. Spolupráca pokračuje až do roku 2013.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina