archív aktualít rok 2011

Novinky v oblasti českých technických norem

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

NormyV návaznosti na článek „K čemu potřebujeme normy, když nejsou závazné“, publikovaný v DM č. 12/2011, budeme od příštího ročníku čtenáře Dřevařského magazínu průběžně informovat o nových českých technických normách, jejich případných změnách a opravách, vydaných Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Současně budeme přinášet informace o zrušení (ukončení platnosti) dříve vydaných národních technických norem. V obou případech se zaměříme pouze na technické předpisy využitelné v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví. Informace o vývoji národních technických norem budou formou aktualit zveřejňované také na portálu www.drevmag.com.

Nové technické normy, jejich opravy a změny vydané v období 11–12/2011
ČSN P CEN/TS 16209 • Nábytek – Klasifikace vlastností povrchů nábytku
ČSN EN 13420 • Okna – Chování mezi rozdílnými klimaty – Zkušební metoda
ČSN EN 13241-1+A1 • Vrata – Norma výrobku – Část 1: Výrobky bez vlastností požární odolnosti nebo kouřotěsnosti
ČSN EN ISO 1518-1 • Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti vrypu – Část 1: Zkouška při konstantním zatížení
ČSN EN 13353+A1 • Desky z rostlého dřeva (SWP) – Požadavky
• ČSN EN ISO 10563:2006 • Stavební konstrukce – Těsnicí hmoty – Tmely – Stanovení změn hmotnosti a objemu (oprava 1)
ČSN EN 1991-1-4:2007 • Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem (změna Z2)
ČSN EN 594 • Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Výztužná únosnost a tuhost stěnových panelů s dřevěným rámem
ČSN EN 1998-2:2007 • Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 2: Mosty (oprava 2)
ČSN EN 14961-4 • Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 4: Dřevní štěpka pro maloodběratele
ČSN EN 14961-3 • Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 3: Dřevní brikety pro maloodběratele
ČSN EN 14961-2 • Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 2: Dřevní pelety pro maloodběratele
ČSN EN 14778 • Tuhá biopaliva – Vzorkování
ČSN EN 14780 • Tuhá biopaliva – Příprava vzorku

Technické normy zrušené v období 11–12/2011
ČSN EN 14081-1 (73 2823) • 1. 7. 2006 • Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti – Část 1: Obecné požadavky

Podrobné vyhledávání v normách

(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina