archív aktualít rok 2011

Nedostatok dreva pre drevospracujúci priemysel SR

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Logo_ZSDSRNosnými témami tlačovej konferencie Zväzu spracovateľov dreva SR 7.12.2011 v Banskej Bystrici bolo hodnotenie reálneho stavu a predstavenie návrhov na riešenie nedostatku dreva. Materiál „Ohrozenie drevospracujúceho a nábytkárskeho priemyslu SR v roku 2012“ predstavil prezident ZSD SR Ing. Igor Patráš. Informáciu „Predpokladaný dopad znižovania ťažby a elektronických aukcií dreva v roku 2012 na trhu s guľatinou“ priblížil predseda Drevárskej sekcie a viceprezident ZSD SR Ing. Milan Benco.

Nedostatok guľatiny výrazne ovplyvňuje výkonnosť slovenských drevospracujúcich firiem. Ponuka zo š.p. Lesy SR sa dostáva na úroveň roku 2004 a píly môžu kalkulovať iba s objemom 2 mil. m³ ihličnatej guľatiny. Z celkovej ťažby pôjde cca 25 % na export. Domáci spracovatelia dreva by potrebovali uplatniť nástroje eliminujúce nezmyselný vývoz dreva v objeme 25 % z celkovej ťažby. Investičné stimuly pre programy na zvyšovanie finalizácie domácej obnoviteľnej suroviny, vyriešenie nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, pomoc pre nábytkárske firmy pri odolávaní zahraničným obchodným reťazcom – predstavujú základ návrhov pre udržanie drevárskych a nábytkárskych firiem a tým zachovanie vzácnych pracovných príležitostí. (Podrobnosti uvedieme v budúcom čísle časopisu Drevársky magazín č. 1-2/2012).

Následne ZSD SR odsúdil nezodpovednosť poslancov NR SR pri hlasovaní 8.12.2011: Vyjadruje hlboké poľutovanie a zároveň rozhorčenie nad tým, že neschválili návrh na prerokovanie novely zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému pôdohospodárskemu majetku v skrátenom legislatívnom konaní.

„Nemôžeme súhlasiť s argumentom, že návrh zákona je protiústavný, keďže má údajne porušovať práva súkromných vlastníkov. Ak sa niekto viac ako 20 rokov nedokáže alebo nechce postarať o svoj majetok, ak vlastníka nedokážeme identifikovať alebo sa k svojmu majetku nehlási, nemôžeme len tak, bez osohu nechať ladom obrovské národné bohatstvo napospas osudu. Poslanecké hlasovanie, či nehlasovanie, vnímame ako prejav politikárčenia a nepochopenia podstaty navrhovanej zmeny, ktorá mala prispieť k zachovaniu a rozvoju drevospracujúceho priemyslu v SR. Už dlhodobo upozorňujeme na fakt, že Slovensko má jedinú obnoviteľnú a trvalo pestovateľnú surovinu – drevo. Je preto krajne nezodpovedné, ak sa strategická surovina stáva predmetom kšeftov a politického boja. Sme presvedčení, že Lesy SR, š.p. dokázali pod terajším vedením nielen napraviť hospodárenie podniku, ale svojím prístupom k lesom aj svoje opodstatnenie efektívneho a trvalo udržateľného spravovania lesov v SR. Už 2 roky po sebe Zelená správa SR vykazovala 25%-ný export drevnej guľatiny zo Slovenskej republiky a drvivá väčšina tejto hmoty pochádza zo sektora neštátnych vlastníkov lesov. Je to hazard s pracovnými miestami, hazard s pridanou hodnotou, ktorú by Slovenská republika mohla získať zo spracovania tejto hmoty. Apelujeme na politikov, aby sa začali na drevospracujúci priemysel dívať ako na potenciál rozvoja slovenskej ekonomiky.“

Predstavitelia ZSD SR sú presvedčení o tom, že k rozumnému riešeniu by mohlo viesť stanovenie krajnej, zákonom danej lehoty v horizonte 2 – 3 rokov, dokedy by sa vlastníci mohli identifikovať a prihlásiť o svoj majetok. V opačnom prípade je nevyhnutné uvažovať o podobnom riešení, ako navrhovala odmietnutá iniciatíva ministra pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR Zsolta Simona.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina