archív aktualít rok 2011

Ťažké a smrteľné pracovné úrazy na Slovensku

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

ZachrankaNajčastejšími príčinami pracovných úrazov je zlá organizácia práce, používanie nebezpečných pracovných postupov, ohrozenie inými osobami na pracovisku, nedbanlivosť, preceňovanie vlastných síl. V roku 2010 bolo na Slovensku 48 smrteľných pracovných úrazov a 2048 ťažkých pracovných úrazov.

Najčastejšími zdrojmi úrazu boli dopravné prostriedky (26), pády na rebríkoch, schodoch (10). Bezpečnosť práce patrí do kompetencie Národného inšpektorátu práce so sídlom v Košiciach a podlieha mu 8 krajských inšpektorátov práce.

Zodpovednosť za nehody na pracoviskách majú zamestnávatelia, aj zamestnanci. Manažéri firiem často chcú vyťažiť zo strojov a ľudí maximum, aby docielili čo najvyšší zisk. Nebezpečenstvo podceňujú aj zamestnanci, keď nedostatočne dodržiavajú pracovné predpisy. Bežné pracovné úrazy firmy často nenahlasujú a potichu sa dohodnú s „účastníkom“. Bezpečnosť práce majú na zreteli odborári. Pôsobia preventívne a vopred upozorňujú na nedostatky, ktoré sa berú vážne, až keď sa stane nešťastie.

Vývoj úrazovosti na Slovensku v uplynulých rokoch naznačuje, že firmy sa začínajú správať zodpovednejšie. Kým v roku 2007 mali zodpovednosť za 24 smrteľných úrazov, v roku 2008 za 15, v ďalších rokoch už len za 8 smrteľných pracovných úrazov.

Komplikované sú ťažké a smrteľné pracovné úrazy živnostníkov. Živnostnícky list ich oprávňuje, aby za bezpečnosť práce zodpovedali sami. Ak sa im niečo stane, nemajú nárok na odškodné. Pri pomerne vysokých odvodoch platia úrazové poistenie v minimálnej čiastke, alebo neplatia vôbec. Pracovníci vykonávajú často prácu na živnosť po nátlaku zamestnávateľa, ktorý sa tak zbavuje zodpovednosti. Ak si živnostníci nehradia poistky a platia odvody len v minimálnej výške – vystavujú sa v prípade zranenia značnému riziku.
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina