archív aktualít rok 2011

Ťažké a smrteľné pracovné úrazy na Slovensku

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

ZachrankaNajčastejšími príčinami pracovných úrazov je zlá organizácia práce, používanie nebezpečných pracovných postupov, ohrozenie inými osobami na pracovisku, nedbanlivosť, preceňovanie vlastných síl. V roku 2010 bolo na Slovensku 48 smrteľných pracovných úrazov a 2048 ťažkých pracovných úrazov.

Najčastejšími zdrojmi úrazu boli dopravné prostriedky (26), pády na rebríkoch, schodoch (10). Bezpečnosť práce patrí do kompetencie Národného inšpektorátu práce so sídlom v Košiciach a podlieha mu 8 krajských inšpektorátov práce.

Zodpovednosť za nehody na pracoviskách majú zamestnávatelia, aj zamestnanci. Manažéri firiem často chcú vyťažiť zo strojov a ľudí maximum, aby docielili čo najvyšší zisk. Nebezpečenstvo podceňujú aj zamestnanci, keď nedostatočne dodržiavajú pracovné predpisy. Bežné pracovné úrazy firmy často nenahlasujú a potichu sa dohodnú s „účastníkom“. Bezpečnosť práce majú na zreteli odborári. Pôsobia preventívne a vopred upozorňujú na nedostatky, ktoré sa berú vážne, až keď sa stane nešťastie.

Vývoj úrazovosti na Slovensku v uplynulých rokoch naznačuje, že firmy sa začínajú správať zodpovednejšie. Kým v roku 2007 mali zodpovednosť za 24 smrteľných úrazov, v roku 2008 za 15, v ďalších rokoch už len za 8 smrteľných pracovných úrazov.

Komplikované sú ťažké a smrteľné pracovné úrazy živnostníkov. Živnostnícky list ich oprávňuje, aby za bezpečnosť práce zodpovedali sami. Ak sa im niečo stane, nemajú nárok na odškodné. Pri pomerne vysokých odvodoch platia úrazové poistenie v minimálnej čiastke, alebo neplatia vôbec. Pracovníci vykonávajú často prácu na živnosť po nátlaku zamestnávateľa, ktorý sa tak zbavuje zodpovednosti. Ak si živnostníci nehradia poistky a platia odvody len v minimálnej výške – vystavujú sa v prípade zranenia značnému riziku.
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina