archív aktualít rok 2011

Brány lesníctva otvorené dokorán

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Logo_DLUZvolen – hlavné mesto lesníctva na Slovensku je aj v školskom roku 2011/12 akademickým sídlom Detskej lesníckej univerzity. Spoločný projekt Národného lesníckeho centra (NLC), š.p. Vojenské lesy a majetky SR, Mesta Zvolen a Technickej univerzity vo Zvolene umožní 38 žiakom z 5 zvolenských základných škôl poznávať les a novinky lesníckej vedy a výskumu zaujímavým spôsobom.

Slávnostná imatrikulácia študentov 2. ročníka Detskej lesníckej univerzity bola 30. novembra 2011 v aule TU za účasti akademickej obce Technickej univerzity a hlavných predstaviteľov partnerských lesníckych inštitúcií.

Počas nasledujúcich mesiacov študenti pôjdu s „ekohľadom“ do lesa, pokúsia sa vypestovať strom zo skúmavky, dozvedia sa ako sa stará lesník o les.  Bezpochyby atraktívnou bude téma, či môže počítačová hra „vyveštiť“ budúcnosť lesa, alebo simultánna diskusia záujmových skupín „Les verzus spoločnosť“. Navštívia arborétum Borová Hora vo Zvolene, aby sa dozvedeli všetky tajomstvá stromov našich lesov. Program odborných prednášok doplnia zážitkové hry a aktivity lesnej pedagogiky s lesníkmi počas lesných vychádzok.

Prvou zastávkou nových študentov bola slávnostná vernisáž  posterov z názvom „Detská lesnícka univerzita ako nástroj pre popularizáciu vedecko – výskumnej činnosti v lesníctve“. Študenti Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici spracovali témy novodobého lesníckeho výskumu pre verejnosť z pohľadu mladej generácie lesníkov. Putovná výstava je inštalovaná v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene.

Premiérový 1. ročník Detskej lesníckej univerzity vo Zvolene skončil 22. júna 2011 slávnostnou promóciou prvých 46 absolventov – žiakov 10 ZŠ vo Zvolene pod dohľadom prorektorky TU doc. Ing. Anny Danihelovej, PhD.

Foto absolventov 1. ročníka Detskej lesníckej univerzity vo Zvolene

DLU

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina